UiT fikk 14 millioner til forskning på betong: Vil ha bærekraftig gjenvinning

Forskningsrådet gir 14 millioner kroner til prosjekt med mål om bærekraftig gjenvinning av betongmassene.

RESIRKULERING: EU kommer med krav om at minst 70 prosent av ikke-farlig bygningsavfall resirkuleres. Betong er en av CO₂-verstingene. Foto: UiT 

Eksklusiv

Hele syv prosent av verdens totale CO₂-utslipp kommer fra betong, ifølge en pressemelding fra UiT. Nå skal UiT, andre forskningsmiljø og næringsliv i gang med et stort næringsrettet prosjekt for å finne ut av hvordan man kan gjenvinne betongen på en mer bærekraftig måte. Det skriver UiT på sine nettsider.