Helsehuset styrer mot et merforbruk på 19 millioner:

Foreslår å la plasser stå tomme for å spare penger

Helsehuset sliter med høyt sykefravær og store utgifter til vikarbyråer. Seksjonen legger fram flere tiltak for å komme i balanse i løpet av året.

HELSEHUSET: Bygget ved UNN rommer kommunens akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for rus og psykiatri.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Torsdag sendte seksjonsleder for Helsehuset, Annie Skoglund, ut en e-post til alle ansatte for å informere om forslag til tiltak som vurderes for å kutte i utgiftene.