Snart slutt på den ekstra «bensin-krona»: Vil forlenge drivstoffavgifta

1. juli går ordningen med drivstoffavgift i Tromsø ut, men nå vil Høyre ta initiativ til å forlenge avgiften.

VIL FORLENGE: Høyres Erlend Svardal Bøe vil ha en plan for hvordan drivstoffavgiften i Tromsø kan forlenges fram til det er på plass en byvekstavtale.  

Eksklusiv

I 2016 fikk kommunen anledning til å kreve inn den lokale drivstoffavgiften i Tromsø i ytterligere tre år – fram til 1. juli i år.