Stort oppmøte i sentrum til protestmarkering mot helsekutt

Flere kommunestyrepolitikere var kommet for å lytte til appellene under torsdagens protest mot de varslede kuttene i kommunens helsetjenester.

FOLKSOMT: Til tross for bitende kulde i sentrum torsdag kveld var det mange som hadde møtt opp for å høre appeller fra ansatte i helseavdelingen og representanter fra brukerorganisasjoner.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Administrasjonen leter etter tiltak for å redusere kostnadene i Avdeling for helse og omsorg. De siste månedene er det lagt fram flere forslag til kutt og alle blir møtt med sterke reaksjoner, både fra politikere, brukere og ansatte.