Eiendomsoverdragelser i april 2019

Disse boligene ble kjøpt og solgt i din bydel

Sjekk hvilke eiendommer i Tromsø som skiftet eier forrige måned:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Marmælen 86 (gnr 118, bnr 1716, snr 20) er solgt for kr 9.500.000 fra Tore Workinn til Anne Skarshaug og John Arve Skarstad (23.04.2019).