Teaterstykke om norsk fiske- og kystkultur nærmer seg premiere på HT

Torsdag har HT premiere på stykket «Blå åker» som er en skarp kommentar rundt Norges, vil mange mene, manglende fiskeripolitikk.

KVOTEPOLITIKK: Hvem skal råde over havets ressurser? Spørsmålet stilles av Trude Øines, Ketil Høegh og Jørn Fuller-Gee i teaterstykket «Blå åker» som har premiere torsdag. 

Eksklusiv

Hvem skal eie og bestemme over fiskeressursene i havet? Er det en allmenning som alle nordmenn har lik rett til – eller er det et gode som noen få skal kunne høste av?