Fylkeskommunen støtter søknad om å forlenge drivstoffavgiften i Tromsø

Støtter kommunens søknad om forlengelse av drivstoffavgift fram til 2020 eller en eventuell byvekstavtale.

STØTTER SØKNAD: Troms fylkeskommune støtter kommunens søknad om forlengelse av drivstoffavgiften.  

Eksklusiv