Roald Ferdinand Pettersen (1927-2019):

Avisas «utenriks-korrespondent» er død

Selv om døden er uunngåelig og 91 år tross alt er en høy alder – blir man likevel overrasket.

SKRIVERSTUA: En ulastelig antrukket Roald Ferdinand Pettersen hjemme ved kjøkkenbenken på Ansnes. Det var her han trivdes og ville bo, i huset som han selv hadde bygd. Foto: Håkon Steinmo 

Eksklusiv

Fangstmann og sjømann Roald Ferdinand Pettersen på Ansnes var en av bladet «Tromsø» og etter hvert «iTromsøs» mest lojale bidragsytere. Håndskrevne debattinnlegg, fraktet med båt og levert personlig på pulten til vår redaksjonssekretær. Selv om føttene ble skrøpeligere og skrøpeligere, var penna like skarp.