Dette er nytt i næringslivet: konkurser, nye selskap og styreendringer

Det er også flere bedrifter som er slettet i Foretaksregisteret.

Veronica Evertsen og Hugo Forfang 

Eksklusiv

TINGRETTEN har avsluttet bobehandlingen etter konkursen i Byggtjenester P&P AS i Prost Schielderups gate. Årsaken er manglende midler i boet.