Vegvesenet i Tromsø vokser kraftig

Tromsø vil få et nyetablert divisjonshovedkvarter for veiutbygging når Statens vegvesen omorganiserer.

UTVIDET ANSVAR: Vegvesenet i Tromsø vil vokse når det opprettes et nytt, nasjonalt divisjonskontor med ansvar for veier, veivedlikehold og mindre utbygginger. Foto: Ronny Stelander, Statens vegvesen 

Eksklusiv

Tromsø får ett av i alt seks nye divisjonshovedkvarterer i det «nye» veivesenet.