Tromsøbadet legger fram flere tiltak for å unngå årlig underskudd på tolv millioner

Tromsøbadet KF mener de kan unngå et varslet årlig underskudd på tolv millioner kroner med ny vei, subsidierte bussbilletter og flere parkeringsplasser.

TROMSØBADET: Kommunestyret sa nei til å dekke inn et varslet årlig underskudd på tolv millioner kroner i 2020–21. Nå må Tromsøbadet selv øke inntektene sine.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tromsøbadet har budsjettert med 250.000 gjester i året, men senere er dette målet blitt nedjustert til 180.000 badegjester. Tromsøbadet KF har pekt på få parkeringsplasser og for dårlig kollektivtilbud som årsak til nedjusteringen.