Vil stenge tunneler for tungtransport – frykter katastrofebranner

Brann og redning har varslet at de vil forby lastebiler og trailere over 12 meter å kjøre inn i noen av byens tunneler i rushtrafikken.

VIL STENGE TUNNELANLEGGET: Lastebiler over 12 meter kan bli utestengt fra tunnelanlegget på Tromsøya. Ifølge Johnny Magne Nilsen i Brann og redning er ikke brannsikkerheten god nok i anlegget, og etatene vil derfor forby tunge kjøretøyer over 12 meter i rushtiden. 

Eksklusiv

Om et større kjøretøy med såkalt «høy brannenergi» – en tankbil eller en fullastet semitrailer – tar fyr inne i tunnelanlegget under Tromsøya kan det få katastrofale følger.