Refser Hans Petter Kvaal etter tillitsvalgt-nei: – Et skritt på veien til å umyndiggjøre oss arbeidstakere

De tillitsvalgte skal ikke lenger være med i ansettelsesprosesser i Studentsamskipnaden. Det vekker misnøye blant tillitsvalgte.

KRITISK: Hovedtillitsvalgt Nina Kvanmo i Utdanningsforbundet mener Samskipnaden bør gjøre en helomvending, og la de tillitsvalgte bli med i tilsettingsprosesser. 

Eksklusiv

I desember i fjor vedtok styret i Norges arktiske studentsamskipnad et nytt regelverk for ansettelser. Ifølge dette skal ikke lenger de tillitsvalgte være med på hver enkelt tilsettelse. Det vekker motstand blant flere tillitsvalgte.