Kommunen: – Vanskelig å se for seg at vi kan overta brukerne innenfor våre økonomiske rammer

Kommunen planlegger nå overtakelsen av brukerne som har hatt fritt brukervalg, og tror ikke det blir en enkel jobb.

SKAL OVERTA: Avdelingsleder Annie Skoglund sier det kommer til å bli økonomisk krevende å overta brukerne fra Privat omsorg nord innenfor eksisterende rammer, men tror de kan gjøre det på en forsvarlig måte. 

Eksklusiv

Fra 1. september avvikles fritt brukervalg i kommunen, og 104 brukere som har valgt Privat omsorg nord til hjemmesykepleie og «praktisk bistand» skal overføres til kommunen.