Bybildet:

Oljetanken i Tromsø på postkort

Det må ha vært i båtmotorenes barndom at denne fotografen har reist rundt. Bildet fra starten av 1900-tallet viser oljetanken på Lille Lanes, eller Tankhaugen som den også ble kalt i nyere tid.
Eksklusiv

Det er dog et minst like artig bilde av gamle Strandveien. Det er Andreas Eileng som har lånt oss det sjeldne motivet av Sør-Tromsøya.