Administrasjonen i Troms slakter forslag til ny ledelsesstruktur: – Ikke på noen måte tilstrekkelig eller forsvarlig

80–90 prosent av budsjettene til det nye fylket skal i realiteten styres administrativt fra Finnmark, hvis det foreslåtte organisasjonskartet vedtas. Det hevder samferdselssjef Bjørn Kavli.

KRITISK: Samferdselssjef Bjørn Kavli har levert et svært kritisk høringssvar til den nye organisasjonsmodellen for Troms of Finnmark fylkeskommune. 

Eksklusiv

Politikerne i Troms og Finnmark har bedt administrasjonen utarbeide et forslag til nytt organisasjonskart og ledelsesstruktur. En prosjektledelse bestående av de to øverste administrativt ansatte i de to fylkene, stabssjef Stein Ovesen i Troms og fylkesrådmann Øystein Ruud i Finnmark har lagt fram skisser til nye organisasjonskart og ledelsesstruktur for det nye Troms og Finnmark fylkeskommune, som skaper stor misnøye blant flere ledere i administrasjonen i Troms.