Advarer mot kutt av kommuneoverlegestilling: – En fare for liv og helse

Administrasjonen vil fjerne én kommuneoverlegestilling. Allmennlegeforeninga mener at konsekvensene kan bli svært alvorlige.

BEKYMRET: Fastlege Jonas Lian mener det er alarmerende at administrasjonen vil kutte i antall kommuneoverleger.  Foto: Martin Lægland

Eksklusiv

Som ledd i det omfattende helse- og omsorgskuttet i kommunen, har administrasjonen foreslått å kutte i antall kommuneoverlegestillinger fra 2,4 til 1,4 årsverk, altså å fjerne ei stilling.