Økonomirapport 1:

Tømmer disposisjonsfondet og kutter antallet byråkrater på rådhuset – slik vil Ap, SV og Rødt reversere deler av helse-kuttene

Ved inngangen av 2019 var kommunens disposisjonsfond på 130 millinoner kroner. Med posisjonens forslag vil det kun være 32 millioner kroner igjen i 2020.

JUSTERER BUDSJETTET: Pål Julius Skogholt (SV), Jarle Heitmann (Ap) og Jens Ingvald Olsen (Rødt) styrker helse og omsorgssektoren ut fra budsjettet vedtatt i fjor, men kutter sammenliknet med årsprognosene.   Foto: Martin Lægland

Eksklusiv

Kommunestyret behandlet onsdag økonomirapport 1, en justering av budsjettrammene i kommunen, basert på prognoser som viste at helse og omsorg lå an til å ende på et overforbuk på til sammen 171,5 millioner kroner ved utgangen av 2019.