Vil utvide kapasiteten etter bare to års drift

Vinteren 2017 startet Kvitebjørn Varme produksjonen av fjernvarme på Skattøra basert på forbrenning av restavfall. Nå vil de investere nye hundrevis av millioner kroner i utvidelse av fjernvarmeanlegget.

VIL BYGGE PÅ: Daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme foran dagens forbrenningsanlegg på Skattøra, nå vil de bygge på en prosesslinje til denne siden av anlegget. Foto: Kjetil Vik 

Eksklusiv

Over 750 millioner kroner er investert i 60 kilometer fjernvarmerør til over 200 bygninger på Tromsøya og nytt avfallsgjenvinningsanlegg på Skattøra som ble åpnet av statsminister Erna Solberg 1. juni i fjor.