Bybildet:

Ishavsfareren sikret seg ny hyre etter forlis – det ble hans siste tur

Albert Bergesen var knapt nok trygt på landjorda etter første forlis, før han sikret seg ny hyre.

TOTALFORLISTE: «Polar» og «Vikfjeld» gikk ned i en forrykende storm mellom den 18. og 19. mars 1939. Innfelt ser vi skipperne på de to fangstskutene, Anton Bergesen (til venstre) og Anton Jensen 

Eksklusiv

– Han hadde ikke før satt beina på land i [Gøteborg] før han undersøkte mulighetene for å komme ut til Vesterisen. Det gir en god karakteristikk av mannen, skrev «Tromsø» om denne «uredde og uforferdete karen» 5. mai 1939. På forsiden sto det ««Vikfjeld» og «Polar» totalforlist».