Utvider Kulturnatt-styret med tre personer

Ønsket større mangfold.

UTVIDER STYRET: Fra venstre: Maria Graff, Aslaug Eidsvik og Siri Hallingby Børs-Lind. Foto: Ingunn Steiro 

Eksklusiv

Forrige uke ble det vedtatt at styret i Kulturnatta skal utvides med tre personer, da de ønsker bredere kompetanse og større mangfold innen kjønn og alder.