Lanserer ny festival i samarbeid med Rakettnatt

Internasjonal uke blir Tromsø Global, og den nye festivalen skal stå for Rakettnatts kick off-arrangement.

FESTIVALSAMARBEID: Stian Johansen, Nasra Omar, Pia Willumsen, Agnes Ima Bassi og Øivind Sjøvoll ser fra til den nye festivalen Tromsø Global – som også skal arrangere kick off for Rakettnatt. 

Eksklusiv

– Jeg har, for kommunen, jobbet med å knytte Internasjonal uke opp mot andre ting som skjer i Tromsø, sier Nasra Omar – som leder den nyoppstartede festivalen Tromsø Global.