Dreis-sjefen attesterte egne regninger og skrev overtid for 231.000 kroner: Seksjonen ledes av broren hans

Attføringsavdelinga Dreis er en del av seksjon for oppfølgingstjenester i Tromsø kommune. Der sitter Dreis-sjefens bror med hendene på rattet.

FAMILIE: Terje Johansen (innfelt, til venstre), avdelingsleder ved Dreis, og seksjonssjef Arne Kjell Johansen ved seksjon for oppfølgingstjenester, som Dreis er en del av, er brødre. Det ser de ikke på som problematisk. 

Eksklusiv

Etter et merforbruk på 7 millioner kroner i 2018, og bekymringsmelding fra en tidligere ansatt som varslet om «stormannsgalskap» og pengebruk ute av kontroll ved avdelinga, ble det i januar avdekket en rekke kritikkverdige forhold og flere brudd på kommunens regler og rutiner.