Barneklinikken fikk 300.000 kroner fra nedlagt legat: – Kan gi barna litt mening på de lange dagene på sykehuset

Fredag fikk Barne- og ungdomsklinikken ved UNN en gave på 300.000 kroner fra det nedlagte Helmine Jakobsens legat.

Over­rek­kel­se: Fra venst­re: kli­nikk­sjef Elin Gull­hav, Isa­bell Johansen, ol­de­bar­net til Hel­mi­ne Jakobsen, og sog­ne­prest i Tromsøysund May Line Angell. Foto: Unn 

Eksklusiv

Mellom 1975 og 2005 ga Helmine Jakobsens legat pengestøtte til vanskeligstilte i samfunnet. Legatet ble imidlertid lagt ned i 2018, blant annet på grunn av lave renter over lengre tid.