Vegvesenet tok grep etter en rekke mopedulykker:

Unge sjåfører fikk gratis opplæring i trygg ferdsel

De siste årene har det vært 48 mopedulykker med personskader i Troms. Statens vegvesen tar grep, og arrangerte lørdag trafikksikkerhetsdag for unge moped- og lettsykkelsjåfører.

MC-ELEVENE: I rekkefølge fra venstre deltok motorsykkelelevene Jakob Konradsen (15), Trym Stark- Jacobsen (15) og Sigri Antonsen (16). Samtlige mente trafikksikkerhet var viktig. 

Eksklusiv

– Det er viktig med informasjon om trafikksikkerhet, slik at jeg kan oppføre meg skikkelig i trafikken. I tillegg er det flott med en gratis kjøretime, sier MC-eleven Trym Stark-Jacobsen.