Fritt brukervalg avvikles fra høsten: Disse tre vil utsette nedleggelsen til etter valget

Brukere av private helsetjenester er bekymra for om kommunen er i stand til å ta over oppgavene som skal overføres til det offentlige i september.

VIL VELGE SELV: Fra 1. september overføres hjemmetjenestene til 104 brukere fra Privat Omsorg Nord til kommunen. Disse tre mener man selv bør få velge om man vil ha offentlige eller private helsetjenester. Fra venstre: Solveig Worum, Nikoline Madsen (sittende) og Marit Skog Hansen. 

Eksklusiv

Siden 2015 har Privat Omsorg Nord tilbudt hjemmehjelp til innbyggere i Tromsø. Dermed har brukere selv kunnet velge om det er kommunen eller en privat tilbyder som skal komme hjem og hjelpe dem. I 2017 vedtok imidlertid kommunestyret at ordningen skal avvikles og 1. september blir 104 brukere overført fra Privat Omsorg Nord til kommunen.