For mange beboere på norske sykehjem får antidepressive midler. Slik gikk det da de forsøkte å kutte ned på Sør-Tromsøya sykehjem:

Beboer så mark i maten på alle måltidene sine, så tok sykehjemmet ham av årelang medisinering

40 prosent av beboerne ved norske sykehjem bruker antidepressive medikamenter. Farmasøyt Ellen Riksvold forsøkte å erstatte medisinene med puslespill, salmer, turer og middagslurer.

FARMASØYT: Ellen Riksvold er farmasøyt i kommunen, og mener generelt at det burde brukes mindre psykofarmaka på norske sykehjem.  Foto: Martin Lægland

Eksklusiv

– Mange legemidler brukes i mye større omfang enn hva som er anbefalt, deriblant antidepressive midler, sier Ellen Riksvold.