Økonomidebatt preget av kommunevalget

Kommunens regnskap og årsmelding for 2018 førte til en debatt som tydelig viste at det er valg til kommunestyret om tre måneder.

ARBEIDERPARTIET: Jarle Heitmann og Tone Marie Myklevold. På andre siden av gangen Bendik Woie fra Rødt  Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

Regnskapet går resultatmessig mer eller mindre i null, men sett til drifta så er kommunen ute å kjøre. Kommunen har hatt et såkalt merforbruk på drifta på vel 100 millioner kroner.