Derfor sier Tromsø-bygda ja til åpent oppdrettsanlegg

Innbyggerne i Tromvik ønsker bedre havn og bedre veiforbindelse.

SAMARBEIDER: Representanter fra Tromvik utviklingslag (leder Anne Birgitte Fyhn i midten med turkis jakke), Tromvik Fiskarlag og Tromvik Båtforening her avbildet sammen med ledelsen i Norway Royal Salmon. 

Eksklusiv

Oppdrettsanlegget som Norway Royal Salmon etablerer ved Fellesholmen – vest for Vengsøya og nord for Kvaløya – vil bruke Tromvik som base.