Fylkespolitikerne vil sikre seg at Tromsø kommune ikke får forkjøpsrett til Troms Kraft-aksjer

Advokatfirma mener Troms fylkeskommunes plan om å overføre aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding AS ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune.

VIL SIKRE SEG: Irene Lange Nordahl (Sp) fremmet et forslag på vegne av posisjonen (Sp, Ap, KrF og Venstre) som sikrer at Tromsø kommune ikke får anledning til å benytte seg av forkjøpsretten til Troms Kraft-aksjene.  Foto: FRANK LANDE

Eksklusiv

Når Troms og Finnmark slås sammen ved årsskifte vil Troms fylkeskommunes aksjeandel i Troms Kraft AS på 60 prosent overføres til det nye storfylket. For å unngå at eierandelen forsvinner ut av dagens Troms vil fylket etablere Troms Holding AS og overføre alle aksjene til det nye selskapet.