Plyndrere har tømt denne grava ved Sommarøya for gjenstander. Nå undersøkes den av arkeologer før det er for sent

Ved en populær sandstrand like ved brua til Sommarøya ligger en gravrøys som antakeligvis stammer fra yngre jernalder.

PLYNDRET: Prosjektleder Anja Roth Niemi sier at grava har blitt plyndret, kanskje flere ganger gjennom årene, og at de så langt ikke har funnet noen gjenstander. Foto: Universitetsmuseet – UiT 

Eksklusiv

Gjennom årene har røysa, datert til rundt år 500 e.Kr. til 1050 e.Kr., blitt plyndret og forstyrret så mye, at arkeologer nå frykter at den skal bli borte.