Dette er de ni involverte i narkonettverket

Statsadvokaten i Troms og Finnmark har nå tatt ut tiltale mot totalt sju av de ni involverte i rekordbeslag-saken. To har fortsatt status som siktet.

Totalt er ni personer involvert i den store narkotikasaken.   Foto: Illustrasjon: Trond Haakensen

Eksklusiv

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot følgende fem personer i saken: