Fylkespolitikerne sikret seg at Tromsø kommune ikke får forkjøpsrett til TK-aksjene

Advokatfirma mener Troms fylkeskommunes plan om å overføre aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding AS ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune.

VIL BEHOLDE VERDIENE: Irene Lange Nordahl (Sp) sier at fylkeskommunen har laget en eiermodell som sikrer at verdiene i Troms Kraft forblir i Troms, også etter fylkessammenslåingen med Finnmark ved årsskiftet. FOTO: FRANK LANDE 

Eksklusiv

Torsdag vedtok fylkestinget opprettelsen av Troms Holding AS som skal overta Troms fylkeskommunes aksjer i Troms Kraft. Fylkets eierandel er på 60 prosent, mens Tromsø kommune eier resten av aksjene i kraftselskapet.