– Vi er for det meste enig med Fylkesmannens funn

Som eier av de videregående skolene er Troms fylkeskommune i gang med å ta tak i lovbruddene Fylkesmannens tilsyn avdekket.
Eksklusiv

Fylkesutdanningssjef Børre Krudtå i Troms fylkeskommune viser til at tilsynsrapporten er en foreløpig rapport, og at de har tiden fram til 1. juli med å komme med ytterligere opplysninger før det blir laget en endelig rapport.