Avdekket alvorlige lovbrudd etter tilsyn på videregående skole

Fylkesmannens tilsyn med Troms fylkeskommune og Ishavsbyen videregående skole avdekket alvorlige brudd på opplæringsloven. Både skoleeier og skoleledelse har brutt loven på en rekke punkter, viser den foreløpige tilsynsrapporten.

LOVENDRING: Etter opplæringsloven ble endret i 2017 er det nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering i skolene. Eivind Bratsberg, leder for skoleseksjonen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener skolene ennå ikke har tatt endringene inn over seg. 

Eksklusiv

I 2017 ble det gjort endringer i opplæringslovens kapittel 9A om elevenes skolemiljø. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Reglene gjelder for grunnskolen og den videregående skolen.