Håper på endelig løsning på beredskapsproblemer i Ullsfjord

Innbyggerne på Jøvik og Olderbakken i Ullsfjord håper at de – etter mange år – skal bli hørt av kommunen slik at de slipper å bli isolert flerfoldige ganger hver vinter.

SKREDUTSATT: Holmbuktura er blant de mest skredutsatte områdene i Troms. Hver vinter blir veien stengt som følge av snøskred eller akutt snøskredfare. Bildet viser størrelsen på rasene som går over veien.   Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

Når snøen raser ned Holmbuktura – noe den gjør minst 10–12 ganger hver vinter – blir bygdene på yttersida av ura totalt uten forbindelse med omverdenen. Det samme skjer når fylkesveien blir stengt som følge av akutt skredfare.