Gjør Kirkeparken mer tilgjengelig

Da Kirkeparken ble anlagt i fjor, ble den universelle utformingen glemt. Nå legges ledelinjer for å gjøre parken mer brukervennlig for blinde og svaksynte.

ETTERARBEID: Asle Ræder (til venstre) og Carl Søndenaa med en stabel ledelinjer som skal legges på gangveiene i Kirkeparken. I tillegg skal selve parken utbedres.  Foto: Kjetil Vik

Eksklusiv

Ifølge tidligere prosjektleder for Kirkeparken og gågata, Asle Ræder, ble det ikke tatt høyde for at universell utforming også gjelder i parker. Nå legges blant annet ledelinjer i støpejern for å oppfylle kravene og gjøre det tryggere for blinde og svaksynte.