Skuffet over avslag på 18 etasjer ved Sørsjeteen

Politikerne sier nei til Eiendomsspars planer om å bygge et 18 etasjes høyt hotell på Sørsjeteen. Nå må planene kuttes med seks etasjer.

FOR HØYT: Formannskapet sier nei til å bygge hotell i 18 etasjer på Sørsjeteen. Nå må arkitektene tegne det A-formede hotellet på nytt. Illustrasjon: Concrete Architectural Associates 

Eksklusiv

Tirsdag vedtok et enstemmig formannskap å legge reguleringsplanen for Tromsø Museum, Mack Øst og Sørsjeteen ut på høring i åtte uker. I de fire alternative utbyggingsforslagene er maksimal høyde på sørsjeteenhotellet like høyt som for The Edge, kotehøyde 45.