Vil sikre at alle som har født får hjemmebesøk av jordmor innen tre dager

Det nye prosjektet Kommunal barselomsorg skal gjennomføre en pilotperiode i september, med mål om ha en ny ordning på plass fra neste år.

BARSELOMSORG: Prosjektleder Marie Engdal Nygård (venstre) og prosjektmedarbeider Yvonne Sollied. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I 2014 kom Helsedirektoratet med nye nasjonale retningslinjer for kommunal barselomsorg.