Fylkesråd: – Nå er det Nord-Norges tur å få et samferdselsløft

Ifølge fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, vil dagens kostnadsmodeller aldri gi jernbane til Nord-Norge. Derfor krever han en endring.

VIL GI HØRINGSSVAR: Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, sier at fylket vil spille en aktiv rolle fremover for å vise at tallgrunnlaget Jernbanedirektoratet har brukt er feil. Foto: Frank Lande 

Eksklusiv

– Med dagens begrensede metode om å beregne samfunnsmessig kostnytte er det kun Oslo-gryta som er «lønnsom». 90 prosent av landet vil aldri bli lønnsomt, sier Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø.