Nord-Norgebanen kan redusere årlige klimautslipp med 100.000 tonn

Jernbanedirektoratet har laget et miljøregnskap i utredningen om tog i nord.

MILJØGEVINST: Jernbanedirektoratets utredning om Nord-Norgebanen viser ifølge dem at banen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. De har også sett på klimagevinster ved bygging av jernbanestrekningen. Her er et illustrasjonsbilde fra Abisko i Nord-Sverige. Foto: Stian Jakobsen 

Eksklusiv

Jernbanedirektoratet har målt miljøgevinsten til jernbanen i såkalte CO2-ekvivalenter. Det vil si at utslipp av ulike miljøfiendtlige stoffer blir omregnet til karbondioksidverdier for å gi et sammenligningsgrunnlag.