Politikerne refser jernbanerapporten: – Feilaktige tall

Tilhengerne av jernbane til Tromsø er i harnisk over det de mener er en rapport som baserer seg på helt feil grunnlagsmateriale.

VIL MOBILISERE: Leder i kommunens jernbaneutvalg, Terje Traavik, sier at det skal mobiliseres både lokalt, regionalt og nasjonalt for å få avvist konklusjonene i Jernbaneverkets rapport. Foto: 

Eksklusiv

– Jeg vi gå så langt som å si at det er «shit in – shit out» – når tallmaterialet er så feil så vil konklusjonen bli helt gal, sier stortingsrepresentant for SV, Torgeir Knag Fylkesnes.