Pleie og omsorg-kuttene:

Sykehjemsoverlege bekymret for smittevernberedskapen

Økt turisme fører multiresistente bakterier over landegrensene og dermed blir smittevern stadig viktigere. Kjellaug Enoksen er derfor bekymret over at det kuttes ett årsverk hos kommuneoverlegen.

BEKYMRET FOR SMITTESPREDNING: Sykehjemsoverlege på Otium bo- og velferdssenter, Kjellaug Enoksen, mener at kommunen selv i en krevende økonomisk situasjon burde økt ressursene til samfunnsmedisinsk arbeid. 

Eksklusiv

I kommunens arbeid med å redusere utgiftene i Avdeling for helse og omsorg har administrasjonen kuttet kommuneoverlegebemanningen fra 2,4 til 1,4 årsverk.