Direktestudio: Vi følger rettssaken mot Svein Ludvigsen

I vårt direktestudio kan du følge rettssaken fortløpende.

AKTORS INNLEDNING: Aktor Tor Børge Nordmo holder innledningsforedrag i rettssaken mot Svein Ludvigsen. Dommer Harald Tore Roaldsen og tiltalte Svein Ludvigsen følger med.   Foto: Tegning: Elin Fagertun

Eksklusiv

25. JUNI 2019

Retten er hevet - dommen kommer 4. juli

Etter ti dager i Nord-Troms tingrett, der Svein Ludvigsen har sittet på tiltalebenken for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med unge asylsøkere, er retten hevet.

I rettssal 8 har tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen, sammen med to meddommere, fått høre hvordan Ludvigsen har blitt kjent med asylsøkere gjennom sin jobb som fylkesmann i Troms.

Nå blir det opp til dem om Ludvigsen vil frifinnes, som forsvarerne ba om i retten tirsdag, eller om de dømmer han slik aktor ber om. Aktor har lagt ned påstand om fem og et halvt års fengsel.

Dommen blir avsagt 4. juli.


Sluttprosedyrene er nå ferdig

Forsvarerne Vaag og Zimmer er nå ferdige med sine sluttprosedyre, og aktor og bistandsadvokat er nå oppe for å komme med sine replikker.


Mener fornærmede ikke bør få mer enn 100.000 kroner hver

Zimmer mener at bistandsadvokatene har lagt ned påstand om for stor erstatning for de fornærmede, og sier at han mener 26-åringen og 34-åringen ikke bør få mer enn 100.000 kroner i erstatning hver.

Vedrørende hovedfornærmede mener han at påstanden på rundt 900.000 kroner i oppreisning og ménerstatning er for høyt, og at denne senkes.

Zimmer avslutter med å si:

– Vi legger ned påstand om at Svein Ludvigsen frifinnes, subsidiært at han dømmes på mildest mulige måte og at han frifinnes for de erstatningskrav som fremmes.


Forsvarer mener aktor har lagt ned påstand om for streng straff

Forsvarer Per Johan Zimmer sier fornærmede må frifinnes. Dernest sier han at dersom Ludvigsen likevel blir dømt, må han få en lavere straff enn det aktor har bedt om.

– Hvis det verst tenkelig skulle skje, at han blir dømt, selv om vi mener at det ikke er bevismessig dekning for det, så må jeg si noe om straff, sier Zimmer.

Fra vitneboksen sier han at han mener aktor Tor Børge Nordmo har strukket seg langt hva gjelder hans påstand om fem og et halvt års fengsel.

– Det virker kanskje som om aktor prøver å statuere et eksempel her, sier Zimmer.


Forsvarer om alderforskjellen mellom fornærmede og Ludvigsen: – Man kan fordømme det, men det er ikke noe ulovlig i seg selv.

– Kan man egentlig si at fornærmede var avhengig av Ludvigsen på noen måte? Det foreligger ingen formelle eller uformelle bindinger, heller ikke forsørgermessig, sier Zimmer om forholdet mellom Ludvigsen og hovedfornærmede.

– Ludvigsen har brydd seg om fornærmede og hjulpet ham mye. Men har han utnyttet tilliten for å skaffe seg seksuell omgang? sier Zimmer spørrende og sier at man ikke kan legge til grunn at Ludvigsen har lurt eller manipulert fornærmede (25).

At det er stor aldersforskjell mellom de to kan heller ikke legges til grunn, mener forsvareren.

– Man kan fordømme det, men det er ikke noe ulovlig i seg selv.


Mener Ludvigsen ikke fikk kontakt med fornærmede på grunn av fylkesmann-rollen

Zimmer fortsetter sin prosedyre, og snakker nå om fylkesmann-rollen opp mot fornærmede (25).

– Slik jeg opplever påstanden, så er det sånn at hadde ikke Ludvigsen vært fylkesmann, så hadde han aldri møtt fornærmede. Det er feil utgangspunkt, sier Zimmer.

– Det er vanskelig å se for seg at det er fylkesmannrollen som skaper denne forbindelsen, det er ingenting med hans rolle som skaper kontakt mellom de to, sier Zimmer og poengterer at det er tittelen som fylkesmann som legger opp til det straffbare.

– Det blir feil utgangspunkt.


Lunsjpause i retten

Retten har lunsjpause frem til klokken 12.45, og vil da fortsette med prosedyren til Zimmer.


Forsvarer om nakenbildet: Ikke de første som har tatt bilde under sex

– Dette bildet visert på ingen som helst måte et overgrep, det viser frivillighet. Det har vært omtalt som en selfie, og det er frivillig. De er i så fall ikke de første som har tatt bilde under seksuell omgang. Jeg har blitt fortalt at det er ganske normalt, sier Zimmer.

Bildet er tatt av fornærmede (25) mot et speil mens det foregår seksuell aktivitet med Ludvigsen på et hotellrom i Oslo. Mannen har forklart at han har tatt bilde fordi han ville ha et bevis mot Ludvigsen.

Ludvigsen selv nektet i starten for at det hadde foregått seksuell aktivitet, og sa i avhør til politiet at bildet må ha blitt tatt da han snublet på vei ut av badet på hotellrommet.

I retten innrømte han å ha løyet til politiet, men fastholdt at han hadde falt på kne, men at han hadde hatt sex med fornærmede (25).


Forsvarer om Ludvigsen: Har utvist omsorg og vennlighet

– Det er tvilen som skal komme Ludvigsen til gode, og at det skal ha blitt brukt press eller vold finnes det ingen bevis for, sier Zimmer, og mener at handlingen til Ludvigsen heller vitner om omsorg og vennlighet.

– Er det sannsynlig at det startet allerede på hytta og på de måter fornærmede sier? Hva sier bevisene? spør Zimmer, sør han fortsetter:

– Snakker fornærmede sant om omfanget av seksuell aktivitet på hytta? Er det mulig at det skjedde så mye når det beviselig var mange innom hytta og de ikke var der sammenhengende?


Zimmer: – Forklaringene virker sterkt overdrevne

– Tonen fra fornærmede har aldri vært avvisende, og fornærmede har også tatt initiativ til kontakt. Det som er omtvistet er antall seksuelle relasjoner, når dette startet, og ikke minst om det er utøvet under en grad av vold og trusler, sier Zimmer og fortsetter:

– Forklaringene virker sterkt overdrevne, og usannsynlige. Det er ingenting i denne saken som støtter slike påstander, tvert imot. Det er ingenting som vitner om kynisk vold, men heller en mann som har brydd som om de fornærmede og har hatt et ønske om å hjelpe, sier Zimmer og ber retten om å se etter bevis som kan bekrefte påstandene.


Det finnes bilder av fornærmede hjemme hos Ludvigsen

Zimmer viser til fornærmedes forklaring om at tiltalte skal ha brukt tvang og vold mot ham, men poengterer at det ikke finnes konkrete bevis for at dette har skjedd.

– Retten må kunne utelukke frivillighet for å kunne dømme, sier han.

– Fornærmede var ingen hemmelighet, relasjonen var godt kjent av både familie og venner. Det taler imot seksuell utnyttelse, sier Zimmer.

Han viser frem bilder som er lagt frem i retten, der fornærmede (25) er hjemme hos Ludvigsen, på hyttetur med Ludvigsen og i andre sosiale sosiale sammenkomster.


Ny forsvarer i vitneboksen: Ludvigsen har ikke løyet i åtte avhør

Ludvigsens andre forsvarer, Per Johan Zimmer, har nå inntatt vitneboksen. han skal redegjøre for tiltalepostene som omhandler hovedfornærmede, en 25 år gammel mann fra Afghanistan.

Som Vaag, snakker også han om troverdigheten til de ulike partene i saken.

– Han har altså ikke løyet i åtte avhør. Det er ikke sant. Han har i liten grad blitt konfrontert med det han har sagt i avhør her i retten. At han ikke har fortalt om sine seksuelle preferanser i retten har mange psykologiske reflekser, sier Zimmer og poengterer at det har vært viktig å holde sexen med fornærmede (25) hemmelig.

Ludvigsen har innrømmet sex med mannen (25) ved tre anledninger i Oslo, men nekter straffskyld for utnyttelse av sin stilling for å skaffe seg sex.


Ba om frifinnelse vedrørende fornærmede (26)

Som med fornærmede (34), ba Vaag også om frifinnelse for Ludvigsen vedrørende den 26 år gamle mannen som er lettere psykisk utviklingshemmet.


Forsvarer: – Forstod Ludvigsen at han var psykisk utviklingshemmet?

– Oppsummeringsvis, her er det snakk om helt begrenset kontakt, og hvis man snakker om enkle ting som vær og vind, som de ofte har gjort, så kan fornærmede fremstå som oppegående. Kan retten da være sikre på at Ludvigsen tenkte at han var psykisk utviklingshemmet? Jeg mener at saken har potensiale at hvis man ikke går i dybden på dette, så kan urett skje, sier Vaag.


Stiller spørsmål ved antall ganger det har vært kontakt

Vaag legger vekt på at 26-åringen har forklart at Ludvigsen har vært på besøk på institusjonen han bodde på opptil fem ganger i uka. En annen beboer har på sin side forklart seg om færre besøk, og at Ludvigsen ikke var opptatt acv kun dem, men alle, da han var på besøk.

– Jeg sitter med en følelse av at man tar det for gitt at det har vært masse kontakt, men det er vanskelig å legge det til grunn, når det kun har vært sporadisk kontakt, sier Vaag.


Mener aktor tar for lett på kravet om forsett

Forsvarer sier at dersom retten faller ned på at det har vært sex mellom fornærmede og tiltalte, så er spørsmålet om det har vært en utnyttelse av stilling og om det skjedde fordi mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

– Det er et krav om forsett. Og her synes jeg aktor tar alltid for lett på at det skal være krav om forsett, sier Vaag.

Videre poengterer han at om Ludvigsen snakker usant om å ha hatt sex med fornærmede, så må ikke retten legge stor vekt på det.

– Det er ikke nødvendigvis noe straffbart han vil skjule, han har eventuelt sine grunner for å ikke ville snakke om dette.


– Retten bør høre alarmklokkene som ringer

Politiet tok den fornærmede (26) med på en rekonstruksjon i Oslo, der de ville at han skulle vise dem hotellet der den seksuelle omgangen skal ha foregått.

Fornærmede klarte ikke å finne rett hotell, og Vaag ber retten ta hensyn til dette.

– At betalingen han skal ha fått var i euro, stemmer heller ikke. Det har ikke vært noen veksling av penger, sier Vaag og gjør et poeng ut av at noe av det mannen har forklart er feil.

– Retten bør høre på alarmklokkene som ringer, sier Vaag før han fortsetter:

– Jeg ber retten falle ned på at det ikke er sikkerhet om det har vært seksuell omgang mellom dem.


– Har virkeligheten vært en annen?

Vaag går over til å snakke om den andre fornærmede. Dette er mannen som er lettere psykisk utviklingshemmet, og som Ludvigsen hevder at han ikke husker. Mannen (26) har i tilrettelagt avhør forklart at han hadde sex med Ludvigsen, og at han fikk betalt for det på et hotell i Oslo.

– Også her handler det om troverdighet. Man kan godt sitte igjen med at man tror på fornærmede, men det er ikke nok, sier Vaag.

Vaag sier at det har vært begrenset kontakt mellom tiltalte og fornærmede.

– Kjell Ove Hveding, karaktervitnet, fortalte at Ludvigsen snakket med alle og at alle følte seg sett av ham. Så da må man stille seg spørsmålet, har fornærmede hatt andre tanker om kontakten mellom dem, selv om virkeligheten har vært en annen?


Ber om at Ludvigsen frifinnes for sex med 34-åringen

– Retten må gjøre seg en vurdering av hvilke signaler fornærmede kan ha sendt til Ludvigsen. Dette er en utnyttelse som rammes av bestemmelsen om menneskehandel. Eller det noe som kan ha blitt oppfattet fra Ludvigsen knyttet til et ønske fra fornærmede? Igjen, beviskravet, beviskravet, beviskravet, sier Vaag når det gjelder den fornærmede 34-åringen.

– Jeg ber derfor om at Ludvigsen frifinnes for dette.


Forsvareren påpeker at det ikke finnes bevis for seksuell omgang med 34-åringen

Vaag snakker nå om tiltalepost nummer fire, som omhandler den 34 år gamle fornærmede mannen som skal ha hatt seksuell omgang med Ludvigsen i bil på ulike parkeringsplasser i Tromsø, samt på Amalie hotell.

Ludvigsen er tiltalt for menneskehandel når det gjelder 34-åringen, men nekter straffskyld.

– Hva er det vi vet? De har truffet hverandre på jobb. Det har vært noe kontakt. Vi vet at de har vært i bil, og at fornærmede har truffet Ludvigsen på Amalie hotell. Det er ingen tekniske bevis, ingen bilder eller noen andre bevis som viser at de har hatt seksuell omgang. Og da koker det ned til troverdigheten, sier Vaag.


Vaag: – Dette koker ned til at han har snakket usant om sex med menn

– Når det kommer til Ludvigsens forklaring fremstilles det som at han har forklart seg usant i åtte avhør. Ett av avhørene var på 60 sider. Det har vært mange timer med avhør. Så påstås det at han har tilpasset sin forklaring til bevisene i saken. Han har forklart seg åpent om sin relasjon til de fornærmede i saken, sier Vaag.

Vaag sier videre at dette er snakk om troverdighet.

– Dette koker ned til at han har snakket usant om sex med menn, nettsøk knyttet til homofil sex og sex med en av de fornærmede, sier Vaag og påpeker at det sjelden lønner seg å ikke fortelle sannheten til politiet.

– Han er 70 år gammel. Han tilhører en generasjon hvor dette er utenkelig. Han har en kristen bakgrunn, sier Vaag og forteller at det har vært umulig for Ludvigsen å fortelle om dette på grunn av skam, et sosialt fall og relasjonen til familien.


Vaag: – Saken kan virke opplagt. Men er den det?

Kai Roger Vaag har nå inntatt vitneboksen, og sier han skal prosedere saken hva gjelder to av de fornærmede: Mannen på 34 år og den lettere psykisk utviklingshemmede mannen (26).

– Ludvigsen har hatt sex med minst en av dem. Han har hatt kontakt med alle tre. Han har oppsøkt ungdomshjem på kveldstid. Han har fått rettet anklager mot seg, som på et vis er sammenfallende. Og han har fortalt usannheter til politiet. Og sånn sett kan man si at saken virker opplagt. Men er den det?

Deretter siterer Vaag et vitne som har forklart seg i retten, som har sagt at Ludvigsen brydde seg.


Klokka 09.00 starter rettens siste dag - for åpne dører

Flere tilhørere har allerede tatt plass i rettssal 8 i det som er siste dag i rettssaken mot Svein Ludvigsen.

Det er åpent for publikum under prosedyrene.

Klokka 09.00 starter forsvarerne til Ludvigsen, Kai Roger Vaag og Per Johan Zimmer, sin prosedyre der det er ventet at de kommer til å be om frifinnelse for den tiltalte tidligere fylkesmannen.

24. JUNI 2019

Retten er hevet

Nest siste dag i rettssaken mot Svein Ludvigsen er over. Aktor og bistandsadvokatene har hatt sine prosedyrer.

Aktor har lagt ned påstand om 5,5 års fengsel.

Bistandsadvokatene har lagt ned påstander om omtrent 900.000 kroner i oppreisning og menerstatning til den hovedfornærmede, samt 175.000 kroner til hver av de to andre.

Rettssaken fortsetter med forsvarets prosedyre tirsdag morgen.


Vil ha 175.000 kroner til de to siste fornærmede

Arntzen mener at det er viktig at retten legger vekt på at krenkelsen er rettet mot en person fra et strengt muslimsk land, samt at retten må ta hensyn til medietrykket. Hun mener ellers at retten må ta hensyn til normen for voldtekt, men at det foreligger skjerpende elementer i saken.

Arntzen mener at erstatningen til fornærmede (34) bør være oppad begrenset til 175.000 kroner

Hun legger ned påstand om erstatning etter rettens skjønn.


34 år gammel fornærmede har utvisningssak gående

Bistandsadvokat Beate Arntzen snakker nå om sin klient, den 34 år gamle fornærmede som selv anmeldte Ludvigsen.

Fornærmede har en utvisningssak gående, med vedtak fra UNE om at han skal sendes tilbake til hjemlandet på grunn av en tidligere dom for NAV-bedrageri. Arntzen snakker om fornærmedes bakgrunn, og hvorfor han ikke kan reise tilbake til hjemlandet. Utvisningssaken har blitt utsatt i påvente av denne rettssaken mot Svein Ludvigsen.


- Hykleri

Strømmen trekker fram det han mener er skjerpende i saken:

- En person som går systematisk til verks mot de svakeste i samfunnet. Og det er hykleri av verste sort når man vet det engasjementet han har utvist for disse. Det er svært skjerpende i mine øyne.


- Svært lite flatterende

Strømmen trekker fram at det blir elementer at troverdighet som må tas inn i rettens vurdering. Han trekker fram at fornærmedes (26) forklaring stemmer med mye av det som har vært en rød tråd gjennom saken, nemlig om Ludvigsens modus.

- Det danner seg et bilde av en person som er svært lite flatterende, sier Strømmen.


Knyttet seg til "onkel Svein"

For den 26 år gamle lettere psykiske utviklingshemmede fornærmede er det ikke snakk om menerstatning, men kun oppreisning, sier hans bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen.

Strømmen mener det er ført gode bevis for at fornærmede (26) knyttet seg til Ludvigsen, eller "onkel Svein", som han har forklart å ha kalt ham.


Påstand om erstatning

Bergan mener at oppreisningserstatningen bør ligge på oppad begrenset til 350.000 kroner. I tillegg kommer menerstatning på 573.025 kroner. Hun legger ned påstand om at Ludvigsen må betale erstatning til fornærmede etter rettens skjønn.


- Har vært monster

Gunhild Bergan sier at: - Vi kan bare tenke oss hvordan det har vært å være med Ludvigsen til hytta, der han ikke kom seg unna. For ham har nok Ludvigsen vært et monster.


Bestevennen til kongen

- Man kan bare tenke seg, bestevennen til kongen mot de aller svakeste, sier Bergan.

- Man kan tenke seg at de skadene han allerede hadde, gjorde skadene fra Ludvigsen enda verre. Dette har ødelagt hele livet hans, og han ser ingen fremtid


- Ludvigsen fikk kontroll over livet hans

Bistandsadvokat Gunhild Bergan ber retten ta hensyn til noen momenter:

- Fornærmede har forklart at hans pessimisme er på grunn av det han har blitt utsatt for av Ludvigsen.

Hun beskriver gjentatte nedturer og oppturer for fornærmede i hans tid i Norge, og mener at usikkerheten rundt oppholdstillatelse er årsak til dette.

Han skal ha blitt veldig glad for at Ludvigsen viste interesse for ham.

- På en fem minutters telefonsamtale ordnet Ludvigsen bostedskommune for ham, men til hvilken pris? Fornærmede har forklart at det var som et fengsel. Hvis han ikke gjorde som Ludvigsen sa, og ytet seksuelle tjenester, ville han bli kastet ut av landet. Ludvigsen fikk kontroll over livet til fornærmede, sier Bergan i prosedyren.


Bistandsadvokat skal legge ned påstand om oppreisning

Hovedfornærmede (25) sin bistandsadvokat Gunhild Bergan skal nå legge ned påstand om oppreisning. Hun støtter seg til det statsadvokaten har sagt om skyldsspørsmål.


Pause

Det er nå pause i retten fram til klokken 12.15. Da skal bistandsadvokatene ha sine prosedyrer.


Vil fengsle Ludvigsen i fem år og seks måneder

Aktor legger ned påstand om fem år og seks måneders fengsel for Ludvigsen.

Han får 37 dagers fratrekk for varetektsfengslingen.


Risikerer mange år i fengsel

Når Nordmo skal legge ned påstand om straffutmåling trekker han fram Ludvigsens posisjon som fylkesmann, samt omfanget av seksuell kontakt som påtalemyndigheten mener det har vært.

Flere tilfeller på flere steder, fornærmede (25) har hatt betydelige helseplager, og det har vært utført med forsett over lang tid, sier Nordmo.

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen må straffes med fengsel i fire år bare for den ene av de tre fornærmede.


Skal legge ned påstand om straff

Strafferammen er på inntil 12 år. For de ulike postene er det fem og seks år, men ved pådømmelse av flere poster kan man legge til seks år.

Aktor skal nå legge ned påstand om straffutmåling.


Forledet til seksuell omgang

Da aktor startet sin prosedyre mandag morgen presiserte han at troverdighet kom til å bli viktig. Nå sier aktor at han mener at fornærmedes forklaring er troverdig, og at dette støttes av bevisførselen.

Fra påtalemyndighetens side mener man at Ludvigsen har sett at fornærmede er i en fortvilt situasjon, at han gir uttrykk for å kunne hjelpe ham med oppholdstillatelsen, gir ham forhåpninger om at situasjonen hans endelig kan løse seg. Fornærmede har da ikke annet å tilby enn seksuell omgang med Ludvigsen, sier Nordmo.


Amalie hotell og parkeringsplasser

Fornærmede (34) sier at han tvang seg selv til å ha seksuell omgang med Ludvigsen på parkeringsplasser og på Amalie hotell, selv om han ikke hadde lyst, fordi Ludvigsen skulle hjelpe ham. Han kjente til Ludvigsens kontakter, blant annet i UDI, og hans kjennskap til Erna Solberg.

Ludvigsen tar notater, som han har gjort gjennom hele rettssaken, og rister jevnlig på hodet av det aktor sier. Ludvigsen har benektet all straffskyld etter tiltalen.


Vil ha Ludvigsen dømt

Nordmo har nå gått gjennom tre av fire punkter i tiltalen, som omhandler to av de fornærmede.

Han mener at retten må forkaste Ludvigsens forklaring om alle tre tiltalepunktene, og at tiltalte må dømmes for disse forholdene.

Han skal nå gå inn på den siste posten i tiltalen, som omhandler den 34 år gamle fornærmede som Ludvigsen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med i bil på parkeringsplasser samt på Amalie hotell.


Mener fornærmede var mottakelig for manipulering

- Fornærmede har åpenbart hatt tillit til Ludvigsen, og sett på ham som en veldig viktig person, sier Nordmo.

Påtalemyndigheten mener at han på grunn av hans lettere psykiske utviklingshemming er mottakelig for manipulering.

Nordmo mener videre at det er et viktig moment om Ludvigsen kjente til fornærmedes utviklingshemming. Ludvigsen skal ha besøkt ham rett etter en utredning. Sakkyndige har også forklart at det umiddelbart var lett å se at han ikke fungerer på normal måte, prosederer Nordmo.


Har vært kontakt i mange år

Nordmo går nå gjennom post 2 i tiltalen, som omhandler den 26 år gamle fornærmede som også er lettere psykisk utviklingshemmet.

Påtalemyndigheten mener bevisførselen viser at det har vært kontakt mellom fornærmede og Ludvigsen i mange år, selv om Ludvigsen har benektet at han kjente ham, og at dette svekker Ludvigsens troverdighet, sier Nordmo.


Mener Ludvigsen har tilpasset sin forklaring

Nordmo ber retten se bort ifra Ludvigsens forklaring, og poengterer at han mener at Ludvigsen har tilpasset sin forklaring i retten.


Mener Ludvigsen har manipulert og presset fornærmede hele veien

Det er to poster i tiltalen som omhandler den hovedfornærmede. Den første går på det påtalemyndigheten er Ludvigsens misbruk av stilling, og den andre går på at fornærmede hadde en posisjon som særlig sårbar og ressurssvak ung, enslig asylsøker.

Nordmo trekker fram fornærmedes bakgrunn og helsesituasjon.

- Han har manipulert og presset fornærmede hele veien, og utnyttet hans sårbarhet. Han sa det skulle være en hemmelighet mellom dem, at det var normalt i Norge, og hvis han sa det til noen så skulle han ikke få bo i Norge lenger. Og det går rett inn i utnyttelsen av hans sårbare posisjon.


- Fikk kontakt på grunn av stillingen

Fra påtalemyndighetens side mener man at det er stillingen hans som fylkesmann i Tromsø som gjør at han får kontakten, og at den opprettholdes uten videre spørsmål fra de som jobber på disse mottakene.

- Så er det spørsmål om det er misbruk av stillingen. Det mener man er klart fra påtalemyndighetens side. Man mener at Ludvigsen kan starte og opprettholde kontakten på grunn av stillinga. Han er mye eldre enn fornærmede (25), og han kjenner til fornærmedes bakgrunn. Han har brukt sitt nettverk, og han har avtaler som viser at han drar på fornærmede på UNN, han har skaffet ham jobben, han er klar over at fornærmede sliter, sier Nordmo i prosedyren.

Nordmo mener også at Ludvigsen kjente til at fornærmede slet med helseproblemer, først og fremst med traumer. Videre mener han at det at fornærmede var ensom i Norge, uten omsorgspersoner og nettverk, viser at det var et overmaktsforhold.


Mener de har forklart seg likt om kontakten

Statsadvokaten snakker nå om post 1 i tiltalen, som går på at Ludvigsen skal ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med 25-åringen som er omtalt som hovedfornærmede i saken. Den seksuelle omgangen skal ha funnet sted flere steder, blant annet på hytta, hjemme hos Ludvigsen, på fylkeshuset og på hoteller i Oslo.

- Jeg mener at fornærmede og tiltalte har gitt i det ytre en ganske lik forklaring om hvordan de fikk kontakt, og hvordan de har hatt kontakt opp gjennom årene, sier Tor Børge Nordmo.

Ludvigsen har tidligere erkjent å ha hatt sex med fornærmede ved tre anledninger, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.


- Hvorfor skal vi tro ham i dag?

Les også: Aktor om Ludvigsens løgner: – Hvorfor skal vi tro ham i dag?


Viser til tidligere dommer

Nordmo går nå gjennom lovanvendelsen, og viser til tidligere dommer der personer har blitt domfelt for misbruk av sine stillinger som lege, håndballtrener og omsorgsperson.


Har løyet i avhør

Nordmo vil så tvil om Ludvigsens troverdighet.Han påpeker at Ludvigsen har innrømmet at han har løyet i politiavhør.

- Vi kan ikke si at Ludvigsen ikke har forklart seg uriktig i retten, for det har han gjort til politiet. Så hvorfor skal man tro ham her i dag?


- Ikke fremmed for å bruke sin stilling

Nordmo mener at det ikke er tvil om at Ludvigsen ikke er fremmed for å bruke sin stilling til å utøve innflytelse, og viser blant annet til korrespondanse som har blitt gjort på fylkesmannens brevpapir.


- Opptrer først omsorgsfullt

- Som man forstår på de tre fornærmede gir de et bilde av den tiltalte som en som først opptrer omsorgsfullt og er genuint opptatt av dem. Gjennom sitt virke som fylkesmann gir han inntrykk av å kunne gjøre noe for dem, og gir dem tillit til ham, sier Nordmo, og poengterer at alle tre skal ha blitt tatt med på hotell.

- Hvorfor skal man ta med dem på hotell for å hjelpe dem, sier Nordmo spørrende.


Prosedyre

Statsadvokat Tor Børge Nordmo startet sin prosedyre med å påpeke at det ikke holder at det har skjedd en seksuell handling, men at den seksuelle handlingen har skjedd under misbruk av stilling.

- I denne saken har vi tre fornærmede, tre muslimske menn som ikke kjenner hverandre. Det er ikke noen holdepunkter for at de skal ha samordnet sine forklaringer, sier Nordmo.


Retten er satt

Nordmo starter nå sin prosedyre.


Starter prosedyrer i dag

Gjennom to uker i rettssak 08 har vi fått høre to historier. Den ene er Ludvigsens historie om hvordan han har hatt et helt spesielt engasjement for unge asylsøkere, mens den andre forteller om en mann som har misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Mandag morgen skal aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, prosedere, og legge fram for retten hvorfor han mener det kan bevises at sistnevnte historie er riktig. Han vil også legge ned påstand om straff.

Les også: Dette skjer i retten mandag: Aktor legger frem sin prosedyre

Etter lunsj skal de tre bistandsadvokatene prosedere, mens forsvaret skal ha sin prosedyre tirsdag.

21. JUNI 2019

Retten er hevet - prosedyrene som gjenstår neste uke

Retten er hevet like før klokken halv ett fredag. Saken fortsetter neste uke, da aktor Tor Børge Nordmos prosedyre starter mandag morgen.

Deretter kommer de tre bistandsadvokatene prosedyre.

Tirsdag skal forsvarerne prosedere.


Bistandsadvokat Gunhild Bergan legger frem dokumentasjon

Advokat Gunhild Bergan bistår den fornærmede 25-åringen som har vært omtalt som hovedfornærmede.

Hun starter med å legge frem dokumentasjon vedrørende klientens helseopplysninger.


Vaag la frem bilder fra hotell

Advokat Kai Roger Vaag er alene i retten fredag, da Per Johan Zimmer ikke er til stede. Dette var planlagt, og han legger derfor frem dokumentasjonen til forsvaret alene.

Han har lagt frem helseopplysninger om to av de fornærmede, samt bilder og kart fra hoteller i Oslo.

I forrige uke var det et tema i rettssaken der en av de fornærmede (26) på rekonstruksjon gikk med politiet til et hotell. Her mener han at han har hatt seksuell omgang med Ludvigsen.

Ludvigsen nekter for dette.


Forsvarer legger frem dokumentasjon

Ludvigsens forsvarer, Kai Roger Vaag, legger nå frem dokumentasjon fra forsvarets side.


Sakkyndige er nå ferdige med å vitne

Etter nesten to og en halv time i vitneboksen er sakkyndige Henriksen og Killengren nå ferdige med å forklare seg i retten. Retten har nå pause i 15 minutter


Fornærmede skal ha søkt mot mennesker med makt

Under sakkyndiges forklaring kommer det frem at fornærmede skal ha søkt mot personer med makt.

– I rapporten står det at han alltid har lett etter personer som kan passe på han, sier aktor Tor Børge Nordmo spørrende til Killengren og Henriksen.

– Ja det stemmer, men han sier at han ikke gjør det lenger. Han sier at han har fått mistillit til mennesker etter det som skal ha skjedd med tiltalte, svarer Killengren

Videre sier Henriksen at fornærmede har forsøkt å knytte seg til mennesker med makt.

– Ut ifra den oppveksten han har hatt så har han søkt seg til maktpersoner som en slags overlevelsesstrategi, sier Henriksen.


Mener fornærmedes traumer ikke bare kommer fra de påståtte overgrepene

Henriksen forteller om deres konklusjon vedrørende fornærmede (25), og sier at han er preget av ulike traumer i livet – som også skyldes andre ting enn overgrepene han mener han er utsatt for.

– Vi vurderer det slik at uten å ha blitt utsatt for de påklagede handlinger, ville han hatt store problemer med å leve et normalt liv, sier Henriksen og legger til at de ikke tar stilling til skyldspørsmålet:

– Vi tar på ingen som helst måte stilling til faktum, men rettsmedisinsk kommisjon mener at vi går for langt. Jeg er ikke enig i det, sier Henriksen.

Kommisjonen mener det ikke foreligger vesentlige mangler ved sakkyndiges rapport.


Fornærmede flyktet til Europa med båt: – Dramatisk, sier sakkyndig

Henriksen og Killengren har gått igjennom en del helseopplysninger vedrørende 25-åringen, som ifølge Henriksen er med å forklare hvordan fornærmede har det i dag.

Henriksen forteller også om bakgrunnen til fornærmede, hvor han flyktet over til Europa med båt.

– Flukten i seg selv er dramatisk. Og det har vært et strabasiøst liv før han kom til Norge, sier Henriksen, og legger til at det er nærmest umulig for han og kollegaen å vekte hva slags minner og tanker som preger han i dag.


Psykolog om fornærmede: – Han har følt seg skitten

– Han sier at han føler seg fanget og alltid vært redd for å dø. Han har vært redd for å bli sendt tilbake til hjemlandet, sier Killengren og henviser til at fornærmede har trodd at Ludvigsen kunne frata han statsborgerskapet.

– Han sier han har uønskede minner om de påklagede handlingene, og har hatt lyst til å kaste opp. Han har følt seg skitten, sier Killengren og opplyser at han stadig får minner om de overgrepene han mener Ludvigsen har utsatt han for.

I samtalene med de sakkyndige har 25-åringen ifølge Killengren sagt at han ikke klarer å dytte bort opplevelsene fra de påståtte overgrepene.

– Han klarer ikke sove i sin egen seng, fordi han sier han har minner om Ludvigsen derfra.

Fornærmede har fortalt at han har hatt sex med Ludvigsen flere steder, blant annet hjemme hos seg selv. Ludvigsen nekter for dette, og innrømmer kun seksuell omgang med 25-åringen ved tre anledninger i Oslo.


Har vært vanskelig å utrede

Henriksen og Killengren forteller at det har vært vanskelig å utrede fornærmede da han har slitt med å fortelle om det han skal ha opplevd.

– Han var fortvilet og trodde han ikke at han kom til å klare dette. Men etter en stund var det lettere for ham å gi informasjonen som vi etterspurte, sier Henriksen innledende.


Sakkyndig: – Han har sagt at tiltalte har overbevist seg om sin maktposisjon

Etter at Henriksen har redegjør for hvilket mandat han og Killengreen har som sakkyndige, forteller Killengren om rapporten om fornærmede (25).

Hun forteller om det han har sagt om oppveksten i Afghanistan, der faren ble drept av Taliban. Dette sammenfaller med det 25-åringen sa i retten i forrige uke.

– Han sier han møtte tiltalte i 2009, og oppgir at han har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra 2011 til 2017. Han har sagt at tiltalte har overbevist seg om sin maktposisjon, og at han kan frata han statsborgerskapet, sier Killengren.

Ludvigsen har innrømmet og hatt sex med mannen ved tre anledninger, men nekter straffskyld.


Sakkyndige vitner nå om fornærmede (25)

Psykolog Ellen Bull Killengren og spesialist i klinisk psykologi, Jon Ståle Gjesdal Henriksen, har nå inntatt vitneboksen.

De skal forklare seg om mannen (25) som er blitt omtalt som hovedfornærmede.

Henriksen er rettsoppnevnt sakkyndig, men han opplyser at han har gjort vurderingene sammen med Killengren.

19. JUNI 2019

Retten er hevet - leste gjennom helse- og saksopplysninger om de fornærmede

Etter å ha gått gjennom mesteparten av dokumentasjonen onsdag, brukte aktor Tor Børge Nordmo den siste timen onsdag på å gjennomgå dokumentasjon vedrørende helseopplysninger om de fornærmede.

Han har også gått gjennom ulike saksopplysninger om de fornærmede, og deres historikk hva gjelder opphold i Norge og lignedne.

Retten ble hevet klokken 15.15. Det er rettsfri torsdag, og saken fortsetter fredag med vitneforklaringen av sakkyndige og dokumentasjon fra forsvarerne.Slettet sexmeldinger

Mens Nordmo går gjennom dokumentasjonen i saken leser han opp flere meldinger som Svein Ludvigsen har sendt til ulike menn, også menn som ikke er fornærmede i saken.

En av dem mottok meldinger om han hadde hatt sex med menn, og at han hadde lyst til å gjøre det med han. Mannen var avvisende, og da skrev Ludvigsen at han kom til å slette meldingene.

Politibetjent Ribe fortalte tidligere onsdag om beslagene som er gjort fra telefonen til Ludvigsen, som blant annet viser slettede meldinger over Messenger.

Gjennomgangen av datatrrafikken viser at mobiltelefonene til Ludvigsen og én av de fornærmede var koblet seg opp på det trådløse nettverket på de samme hotellene samtidig ved flere anledninger.


Aktor fortsetter med dokumentasjonen

Nordmo fortsetter nå med dokumentasjonen der 912 sider skal legges frem som bevis i saken.


Politibetjent forteller om slettede meldinger hos Ludvigsen

Gjennom vitneforklaringen til politibetjent Ribe kommer det frem at Ludvigsens kan ha slettet meldinger.

Politiet fant en samtale på den første fornærmedes telefon, men ikke på Ludvigsens telefon.

– Det kan være flere grunner til det. Samtalen kan være slettet, det kan ikke ha skjedd eller at vi klarte ikke å få det frem, sier Ribe.

Videre sier han at et titalls meldinger på Messenger ser ut til å være sluttet fra Ludvigsens telefon.


Politiet hentet ut trafikkdata fra Ludvigsens telefon

Det er en kort pause i fremleggingen av dokumentasjonen for å høre politibetjent Ørjan Ribe vitne. Han har gått igjennom mobiltelefoner til de involverte i saken, samt Facebook- og mailkontoer. Trafikkdata fra dette er sikret i saken og er en del av dokumentasjonen.


Pause i retten

Nordmo har frem til lunsjpausen blant annet lagt frem en rekke meldinger mellom Ludvigsen og de fornærmede. Mange av disse meldingene er allerede lagt frem i retten.

Noen av meldingene handler om møtet mellom Ludvigsen og 25-åringen i Oslo, der de møttes utenfor Burger King på Oslo S. Det finnes også et overvåkningsbilde av Ludvigsen og fornærmede i Oslo der de skal være på vei til et hotell.


Viser frem sider fra hytteboka og bilder fra hyttetur

Aktor Tor Børge Nordmo legger frem dokumentene i rettssal 8, og her er blant annet flere scannede sider fra hyttaboka til Svein Ludvigsen. Hytta ved Andsvatn har vært sentral i saken, da Ludvigsen tok med seg hovedfornærmede hit ved flere anledninger.

Han har innrømmet og tatt med 25-åringen hit, men nekter for at det har foregått seksuell omgang her. I hytteboka står det blant annet at 25-åringen har båret vann, hugget ved og vært med å male.

25-åringen forteller derimot om seksuelle overgrep på hytta, og at han ble holdt der mot sin vilje.

Det har også blitt lagt frem bilder av hytta, også fra turer som 25-åringen har vært på med Ludvigsen og hans venner og familie.

Ludvigsens hytte ved Andsvatn i Sørreisa. Foto: Sanna Drogset Børstad


912 sider med dokumentasjon

Dokumentasjonen som blir lagt frem er svært omfattende, og teller hele 912 sider til sammen.

Noe av dette er allerede lagt frem i retten, og bevisdokumentene rommer alt fra bilder, tekstmeldinger, logger av kommunikasjon over Facebook og rapporter.


Aktor starter med dokumentasjonen

Retten ligger foran tidsskjema, som de har gjort de siste dagene, og starter like etter klokken 10.30 opp dokumentasjonen.

Aktor Tor Børge Nordmo har tatt plass ved vitneboksen, og skal legge frem de bevisene de har mot Svein Ludvigsen.


– Den siste opplevelsen med Ludvigsen på et hotell i Oslo var så voldsom, brutal og skremmende

– Han sa at den siste opplevelsen med Ludvigsen på et hotell i Oslo var så voldsom, brutal og skremmende at han ikke klarte mer, sier kvinnen fra krisesenteret.

Hun forteller at den fornærmede 25-åringen har fortalt om de angivelige overgrepene gjennom en rekke samtaler.

Svein Ludvigsen nekter straffskyld, men innrømmer at han ved tre anledninger har hatt sex med mannen i Oslo. Det finnes også et nakenbilde av de to sammen fra et hotellrom i Oslo, der man kan se at det foregår seksuell aktivitet.

– Det var tydelig første gangen vi snakket sammen at han skammet seg noe fryktelig. Han har vært langt nede, og jeg har vært bekymret, sier kvinnen som opplyser at mannen har gruet seg til rettssaken mot Ludvigsen.


Ansatt ved Krisesenter forklarer seg over video

En kvinnelig ansatt ved et krisesenter på Østlandet avgir vitneforklaring over video.

Hun har vært i kontakt med han som har vært omtalt som hovedfornærmede siden desember 2017, en 25-åring, som Ludvigsen har innrømmet å ha hatt sex med ved tre anledninger.

Den ansatte er fremdeles i kontakt med 25-åringen, og forteller at han ikke har det bra.


Konkluderte med lettere psykisk funksjonshemming

– Han sliter med å få et helhetlig bilde av den virkeligheten han lever i, sier Ørbeck om 26-åringen og poengterer at han ikke fungerer optimalt.

Etter å ha sittet i vitneboksen i nesten en time konkluderer hun med at mannen, sånn som i 2014 da overgrepene skal ha skjedd, er lettere psykisk utviklingshemmet.


Sakkyndig har vurdert om han fremdeles er lettere psykisk utviklingshemmet

Ørbeck er psykologspesialist og har hatt oppgaven å vurdere om den fornærmede 26-åringen fremdeles er lettere psykisk utviklingshemmet, slik diagnosen var i 2014 da overgrepene skal ha skjedd.

Opp gjennom årene har det blitt gjennomført flere vurderinger av fornærmede, og alle testene har konkludert med at han lider av lettere psykiske utviklingshemninger.

Ludvigsen er tiltalt for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre asylsøkere, og hendelsen vedrørende 26-åringen skal ha skjedd på et hotellrom i Oslo i mai/juni 2014.

Ørbecks vurdering av fornærmede blir lagt frem for retten fordi Ludvigsen er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte mannens psykiske utviklingshemninger. Hennes vitneforklaring er dermed vesentlig for saken.


Retten er satt onsdag: Sakkyndig skal vitne

Retten er satt onsdag, og sakkyndige Anne-Lill Ørbeck har tatt plass i vitneboksen.

Hun skal forklare seg om utredningen av den fornærmede 26-åringen.

Det ble tidligere opplyst at det var åpne dører under hennes forklaring, men onsdag morgen opplyser dommer Harald Tore Roaldsen at det er vedtatt å lukke dørene. Et knippe publikum som hadde møtt opp i retten måtte derfor forlate rettssal 8 like etter klokken 09.00.

18. JUNI 2019

Retten er hevet

Retten er hevet for tirsdag, og fortsetter onsdag morgen klokka ni med vitneforklaringen til en sakkyndig vedrørende fornærmede (26).


Psykiater om fornærmede (34): Var beæret over å få oppmerksomhet fra fylkesmannen

– Han sa at hjertet lettet etter at han fortalte om det her. Han fortalte om mange detaljer og inngående om det han mente at han hadde opplevd, sier psykiateren som har vært i mange samtaler med den fornærmede 34-åringen i etterkant av den angivelige kontakten med Ludvigsen.

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg sex med 34-åringen på Amalie hotell og i bil på ulike parkeringsplasser.

– Han fortalte at han hadde opplevd Svein Ludvigsen som en imøtekommende mann og at han sa at han var flink. Han følte seg ensom, og dette var en måte å bli møtt på som han ikke var vant med. Han var også ganske beæret av at det var fylkesmannen, sier psykiateren.

Psykiateren sier videre at fornærmede har sagt at de har møttes ved flere anledninger, ofte i en bil men også på Amalie hotell.

– På Amalie hotell møtte han opp, og at de skal hatt sex på det hotellet.

– Hvordan reagerer han når han forteller dette? spør bistandsadvokat Beate Arntzen.

– Det er ganske mange detaljer, det er sammenhengende og han holder tråden. Men han gråter ikke når han forteller, sier psykiateren, og legger vekt på at hun opplever at han har hatt det svært vanskelig.

– Hva tenker du om troverdigheten i det han forteller, spør Arntzen.

– Det eneste jeg kan si er at det han fortalte virket ekte.


Lege forklarer seg om fornærmede (34)

Etter en pause i retten er det nå en lege som forklarer seg om fornærmedes (34) helse.

Fornærmede har i retten forklart at han har hatt seksuell omgang med Ludvigsen på Amalie hotell samt på ulike parkeringsplasser. Ludvigsen nekter for at dette har skjedd.

Les fornærmedes forklaring her, der han forteller at Ludvigsen løftet opp genseren hans første gangen de møttes.


Psykolog: Ludvigsen skal ha gjennomgått fornærmedes telefon etter hvert møte

Forklaringen den fornærmede har gitt til sin psykolog høres nokså lik ut som den han selv ga i retten forrige uke. Det gjelder hvordan overgrepene startet, hvordan relasjonen til Ludvigsen har vært og hva som skal ha skjedd.

– Han har sagt at han skal ha prøvd å ta bilder, eller skaffe andre bevis, men Ludvigsen skal ha gjennomgått telefonen hans før og etter hvert møte, sier psykologen.

Ludvigsen har under psykologens forklaring fulgt nøye med, tatt notater men også ristet oppgitt på hodet fra tiltalebenken.

– Han har opplevd og blitt utsatt for overgrep fra en som han trodde skulle hjelpe han. Han opplever det slik at han ikke har fått et fritt liv i Norge, men å ha levd som en slave etter at han kom hit, sier psykologen.

– Hvordan oppfatter du fornærmede? spør bistandsadvokat Gunhild Bergan

– Jeg opplever han som fullstendig troverdig. Det handler om måten han svarer på. Det er knyttet til stor skam for han. Det er vanskelig for han å snakke, det tar lang tid og vekker store følelser i han.


Psykolog om fornærmede: – Han sa han ble holdt på hytta i over en uke imot hans vilje

En psykolog som har behandlet den 25 år gamle fornærmede mannen sitter nå i vitneboksen. Det er lukkede dører under forklaringen, men pressen får være tilstede.

Psykologen forteller at fornærmede hadde fortalt at en fylkesmann i Troms hadde utsatt han for overgrep, og at dette startet på hytta hans.

– Han sa han ble holdt på hytta i over en uke imot hans vilje.

Ludvigsen har innrømmet og tatt med fornærmede (25) på hytta, men hevder at han kun har hatt sex med mannen ved tre anledninger i Oslo.

– Han fortalte særlig om hytteturen, at han hadde vært ulykkelig da han var på asylmottaket, fått kontakt med fylkesmannen og blitt invitert med på hytta under forestilling om at han skulle hjelpe til med vedlikehold, men ble da utsatt for overgrep, sier psykologen.

Videre sier psykologen at fornærmede har uttrykt at Ludvigsen skal ha sagt til ham at han er bestevenn med politimestre, kongen og andre viktige personer, og at han har kjent på en frykt for at det kan sendes tilbake til hjemlandet.

Ludvigsens hytte på Andselv i Troms. Foto: Sanna Drogset Børstad


Vitne om fornærmede (34): Han mener ingen vil tro at han ikke var med på det

En fagkonsulent fra Smiso (Støttesenteret Mot incest og seksuelle overgrep) forklarer seg nå i retten om hans kontakt med den 34 år gamle fornærmede mannen. Han skal ifølge tiltalen hatt seksuell omgang med Svein Ludvigsen på Amalie hotell i løpet av sommeren 2014, samt i bil på ulike parkeringsplasser i Tromsø.

– Min oppfatning er at han har det fryktelig tungt. Han har ikke noe nettverk, ikke noen venner. Det er som han sier det selv: Det er ingen som vil tro at jeg ikke var med på det, sier konsulenten, og legger til:

– Han er redd for å gå ut, for at noen skal skjønne at det er han.


Politiet beslagla fornærmedes telefon rett før jul i 2017

Retten er satt etter lunsjpausen, og politibetjent Bonnie Michelle Stokke forklarer seg over video da hun arbeider i Oslo.

Hun var i kontakt med den fornærmede 25-åringen, da det var besluttet at de skulle beslaglegge telefonen til mannen.

Det tidligere omtalte nakenbildet av han og Svein Ludvigsen fra et hotellrom, som viser seksuell aktivitet, er hentet fra fornærmedes telefon.

– Han ønsket ikke å gi oss telefonen. Vi pratet en del om dette, men han ønsket ikke å gi oss denne da han mente han hadde vist politiet bildet, samt at han ikke ville at de skulle se andre ting som var på telefonen, sier Stokke i retten.

På spørsmål fra aktor Tor Børge Nordmo om hvorfor han ikke ønsket å gi dem telefonen sa han at han var redd.

– Han sa han var redd, og følte seg veldig skamfull for det som hadde skjedd. Han fryktet at kjæresten skulle få vite dette, sier Stokke.


Pause i retten

Det er pause i retten frem til klokken 11.45.


Kjell Ove Hveding om Ludvigsen: – Alltid brydd seg

Kjell Ove Hveding, også kalt "Mr. Sommarøy", har inntatt vitneboksen i Nord-Troms tingrett.

Han forteller at han har kjent Svein Ludvigsen siden 1984, da Hveding tok over butikken på Sommarøy mens Ludvigsen startet som banksjef på det lille øysamfunnet.

– Han har hjulpet meg, pushet meg, han har åpnet dører og gitt råd. Han har vært en tett samarbeidspartner i mange år.

– Kan du beskrive Svein, spør forsvarer Kai Vaag.

– Raus. Han er en person som alltid har brydd seg, engasjert seg og gjorde man noe som var bra så fikk man melding.

Hveding forteller at Ludvigsen har vært svært engasjert, og at han snakker med de fleste.

– Svein har ingen terskel for å snakke med folk. Han har alltid hatt et blikk for de som hadde utfordringer.

Kjell Ove Hveding på utsiden av tingretten tirsdag formiddag. Foto: Silje Løvstad Thjømøe


Tidligere asylsøker forteller at han ble invitert hjem til Ludvigsen og på hytta

En tidligere asylsøker, en mann i starten av 20-årene, sitter nå i vitneboksen og forteller at han ble kjent med Ludvigsen etter at han møtte han på biblioteket i Tromsø.

– Han kom bort til meg og spurte hva jeg leste. Han hjalp meg med lesingen, og jeg fikk Facebook-kontakten hans, forteller mannen.

Mannen forteller at han ble invitert hjem til Ludvigsen på Sommarøy, og at han sov der i tre netter. Han forteller også at han var med på hytta hans.

– En gang mistet jeg telefonen min og da kjøpte han ny mobil til meg. Også fikk jeg en pc av han, en brukt en an ikke trengte lenger.

Dommer Harald Tore Roaldsen spør om han har hatt noen negative opplevelser eller seksuelle tilnærmelser fra Ludvigsen, men mannen svarer nei.

– Jeg har vært med han på hytta men det skjedde ikke noe sånt. Jeg var egentlig ganske lei meg for at jeg ikke hadde oppholdstillatelse, og han trøstet meg.


– Når man tenker over det har det kun vært gutter

Avhøreren spør mannen (28) om han vet om Svein Ludvigsen hadde nær kontakt med andre personer som bodde på ungdomshjemmet.

– Ikke som jeg vet, men jeg var ikke så sosial som de andre. Men når han møtte ungdommer, var han opptatt av å snakke med dem om hvordan det gikk - ikke det rent saksmessig, sier mannen.

Avhøreren spør om han har hatt mer kontakt med gutter enn med jenter når han har oppsøkt hjemmet.

– Når man tenker over det har det kun vært gutter, men det er ikke noe jeg har tenkt over.

Videre blir han spurt om det har vært noen seksuell tilnærming fra Ludvigsens side, og det svarer 28-åringen benektende på.

– Hvis han for eksempel hadde invitert meg opp når vi møttes på hotell, det ville jeg reagert på. Han har ikke spurt noe om meg og mitt sexliv.


Mann (28): Ludvigsen inviterte meg til et glass vin på et hotell

Mannen (28) forteller at Svein Ludvigsen inviterte han til å ta et glass vin med han i en hotellbar. Dette er noen år etter at han bodde på ungdomshjemmet på Silsand.

– Han spanderte et glass vin og vi pratet litt. Så bestilte han en taxi, kjørte meg hjem, ga meg en klem og tok taxien tilbake til hotellet, sier vitnet.

I det tilrettelagte avhøret spør avhøreren om han ble invitert på kjøreturer og hyttetur, og svaret fra mannen er at dette ikke har skjedd.

– Det skjedde ikke noe upassende. Det eneste er at han har gitt meg en klem noen ganger, uten at jeg har følt at det var ubehagelig, sier mannen.


Mann (28) fra barnevernsinstitusjon forteller om møtet med Ludvigsen: - Det var veldig positivt

– Det må ha vært i 2007 at jeg møtte han. Jeg husker han hadde vært statsråd, fiskeriminister i Bondevik-regjeringen, og han var mye i avisa. Han var tilknyttet frimurerlosjen, og fylkesmann, og han var veldig kjent, sier mannen som i dag er 28 år gammel.

– Han virket oppriktig interessert i hvordan vi hadde det. Det var veldig positivt, for når man er i barnevernet så føles det ofte som at man bare er et navn eller et saksnummer. Men så er det en av de øverste som dukker opp og hører på hva du har å si og er interessert.

Mannen forteller at Ludvigsen dukket opp som privatperson, og at de ikke hadde blitt informert om at fylkesmannen skulle dukke opp på ungdomshjemmet på Silsand hvor han bodde. Han skal ha hatt med sjakkbrett som gave til han da han fylte 16 år, og mannen forteller at det virket som om han var opptatt av hvordan han hadde det.


Retten starter med tilrettelagt avhør

Klokka 09.00 starter andre dag i andre uka i den 11 dager lange rettssaken mot Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett.

Det første retten skal høre tirsdag er et tilrettelagt avhør av en mann som Ludvigsen har vært i kontakt med. Avspillingen vil ta rundt en time.

17. JUNI 2019

Retten er hevet for i dag

Etter planen var hele mandagen satt av til vitneforklaringer, men fordi de til sammen syv vitnene ble tidligere ferdige enn antatt, ble det en kort dag i retten mandag.

Retten ble hevet klokken 12.40 mandag. Tirsdag er det ventet nye avhør, blant annet av helsepersonell og et tilrettelagt avhør av et mannlig vitne.


Her skal overgrepene ha skjedd: Fornærmede husket det gule dusjforhenget

Pilen er satt inn av politiet og viser slange hvor man kan fylle ferskvann. Foto: Politiet

Dette bildet viser garderoben på Skogbrukets hus på Andselv, der Ludvigsen skal ha tatt med fornærmede (25) da de var på hytta hans like i nærheten. De skal ha dratt til Skogbrukets hus for å dusje, da hytta til Ludvigsen ikke har dusj. De skal også ha hentet vann her.

Ludvigsen nekter for å ha hatt sex med asylsøkeren på Andselv, men innrømmer seksuell omgang ved tre andre anledninger.

Bildet er tatt av politiet, og politioverbetjent i Kripos, Gunvor E. Løken fortalte i retten mandag at de tok med seg fornærmede på rekonstruksjon i området. Forut for rekonstruksjonen tegnet fornærmede detaljert kart over Skogbrukets hus og garderoben, og da politiet var der med den nå 25 år gamle mannen sa skal han ifølge Løken ha husket det gule dusjforhenget.


Geir Håvard Hanssen: – Han var en fylkesmann som var opptatt av å møte folk

Foto: Eskil Wie, iTromsø

Geir Håvard Hanssen var kommunikasjonssjef hos fylkesmannen fra 2008 til 2011, og er innkalt som vitne fra forsvarets side.

– Jeg opplevde han Svein som en flink leder, han var veldig tydelig. Han hadde veldig fokus på det som skjedde utenfor embetet, og var respektert for det, sier Hanssen.

– Han var en fylkesmann som var opptatt av å møte folk, og være ute blant folket, og han ville ikke være bak skrivebordet.

Han forteller videre om at han var med på flere statsborgerseremonier.

– Han pratet mye med de som hadde fått statsborgerskap, og med familien deres, og var veldig tilstede. Jeg opplevde han som veldig aktiv, sier Hanssen.


Ansatt på institusjon forteller at Ludvigsen hentet enslig asylsøker uten å gi beskjed

Retten er i gang igjen rett etter klokken 12, og en kvinnelig miljøterapeut har tatt plass i vitneboksen. Hun har arbeidet på en institusjon i Troms, og forteller at hun har møtt Ludvigsen flere ganger på institusjonen mens hun jobbet der fra 2012 til 2014.

– Kontakten mellom dem var nok opprettet før han kom til mottaket. Jeg husker en gang hvor jeg måtte gi beskjed at han måtte si ifra når han kom og hentet ham. Det ser strenge regler for dette, og særlig de som er under 18 år, sier kvinnen.

– Vi var jo veldig overraska over at fylkesmannen hadde tid til å ta seg en av en beboerne på hjemmet, og vi tenkte at det var fantastisk at han kunne ta seg av en enslig mindreårig asylsøker.

Hun forteller at de pleide å reise på hytta.

– Han kom kjørende med bil, og parkerte utenfor, sier kvinnen og sier at hun tror Ludvigsen hentet ham på fredager og at fornærmede kom tilbake på søndager.

– Han var alltid velstelt når han kom tilbake, ofte med nye klær og ny sveis. Normalt gikk han rundt og vaset i vanlige klær


Retten ligger foran skjema

Retten ligger foran tidsskjema, og det er nå pause frem til klokken 12.


Institusjonsansatt: Ludvigsen kom på fredager og etter arbeidstid

– Jeg opplevde at Ludvigsen kom etter arbeidstid to ganger. Begge gangene var på en fredag, sier en kvinnelig tidligere ansatt fra en barnevernsinstitusjon i Troms.

Hun forteller at hun arbeidet på institusjonen fra 2003 til 2009.

– Det å få fylkesmannen på døra var litt rart, men det var også trivelig. Jeg hadde ikke mistanke om noen ting, så han fikk komme inn og vi tok en kaffe, sier kvinnen og forteller at han hadde lyst til å besøke to av guttene som bodde der.

En av de tre fornærmede bodde der på denne tiden, en nå 26 år gammel mann som er lettere psykisk utviklingshemmet.

I sin forklaring sa Ludvigsen at han ikke kjente mannen, men åpnet for at han kan ha møtt ham under besøk på institusjoner.

– Han sa at han hadde veldig sansen for å besøke disse guttene, og det var også snakk om hytteturer, sier kvinnen uten at hun husker om noen av dem var med på tur med Ludvigsen.


Ungdomshjemmet på Silsand

Foto: Carina Hansen, Folkebladet

Den fornærmede mannen (26) bodde tidligere på ungdomshjemmet på Silsand. Ludvigsen skal ha kommet i kontakt med mannen da han var fylkesmann, og ifølge tiltalen opparbeidet seg tillitsforhold til den lettere psykisk utviklingshemmede mannen gjennom sin stilling.

Overgrepene skal ha skjedd i mai/juni 2014 på et hotellrom i Oslo.

Ludvigsen nekter straffskyld.


Vitner forklarer seg for lukkede dører

En rekker vitner skal forklare seg i retten mandag, og det meste foregår for lukkede dører.

Pressen får derimot være tilstede, og det er ikke referatforbud under forklaringene.

Dette skjer i retten mandag.


Ansatt på ungdomshjem: – Svein Ludvigsen var ofte hos oss.

– Svein Ludvigsen var ofte hos oss. Spiste middag med oss, var mye sammen med blant andre fornærmede, og sa at han var en flott gutt, sier en kvinnelig ansatt ved ungdomshjemmet på Silsand.

Der bodde en av de fornærmede i saken mot Svein Ludvigsen, en 26 år gammel mann som var 21 år da overgrepene skal ha skjedd.

Ludvigsen nekter straffskyld, og mener han ikke har hatt seksuell omgang med mannen som er lettere psykisk utviklingshemmet.

Den ansatte var selv på jobb to ganger da Ludvigsen kom på besøk på ungdomssenteret. Ellers har hun blitt fortalt at Ludvigsen har vært innom andre ganger, da hun ikke var på jobb.

Videre sier kvinnen at 26-åringen skal ha sagt at Ludvigsen utsatte han for noe på ungdomssenteret. Kvinnen mente han heller burde si det til politiet.

– I ettertid har han har sagt at vi aldri må slippe noen inn alene med ungdommene, sier hun.

14. JUNI 2019

Retten heves

Kvinnen er nå ferdig med sin forklaring og retten er hevet. Mandag klokken 09.00 fortsetter rettssaken mot den tiltalte 72-åringen.


Kontaktet politiet

Ifølge vitnet kontaktet hun selv politiet etter at Ludvigsen hadde blitt pågrepet. Hun ønsket å opplyse om kontakten den tidligere fylkesmannen hadde hatt med mannen.


- Spurte om Ludvigsen kunne sende broren ut av landet

Ifølge vitnet som jobber i barnevernet, ringte den fornærmede mannen etaten for å høre om Ludvigsen hadde myndighet til bestemme hvem som blir i Norge.

- Han var alltid veldig opptatt av hvem som hadde myndighet til å bestemme, både på institusjonen, i barnevernet og i Norge for øvrig. Etter at kommunen ikke lenger hadde omsorg for ham, tok han kontakt og spurte om Ludvigsen kunne bestemme om han og broren måtte flytte ut av Norge. Vi svarte at nei, det er det UDI som bestemmer, sier hun.


Hadde løpende kontakt

Kvinnen som nå vitner var saksbehandler for den nå 26 år gamle fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmet. Torsdag sa Ludvigsen at han ikke kjente mannen. Den barnevernansatte forteller imidlertid at de var kjent med en relasjon mellom fylkesmannen og den fornærmede.

- Etter hva vi vet, har det vært løpende kontakt mellom dem, sier hun.


Nå er det bare ett vitne igjen i dag

Vi er litt foran tiden på rettens fjerde dag, og venter på siste vitne. Vitnet jobber i barnevernet, og har lovpålagt taushetsplikt. Det vil derfor være delvis referatforbud fra forklaringen.


Gjorde det slutt etter å ha sett nakenbildet

Det ble slutt mellom henne og fornærmede da hun kom over nakenbildet av Ludvigsen og fornærmede på telefonen hans, forklarer hun og beskriver bildet som gjentatte ganger har vært tema i retten de siste dagene.

- Jeg var sjokkert. Vi hadde bestemt at vi skulle forlove oss og gifte oss, men alt ble ødelagt mellom oss etter dette bildet, sier hun.


Ekskjæresten vitner

Ekskjæresten til den fornærmede 25-åringen vitner nå i retten. Hun har med seg tolk.


Referatforbud

Deler av vitneforklaringen er lukket og med referatforbud for pressen, da hun har lovpålagt taushetsplikt for en del opplysninger.


- Hadde mye kontakt

Hun har opplevd at fornærmede og Ludvigsen hadde mye kontakt, blant annet på telefon. Det er noe fornærmede har fortalt henne.

Det siste året han bodde i Tromsø skal han ha reist en del til Tromsø alene på helgeturer. Han skulle møte kjente av familien. Barnevernstjenesten vet ellers ikke noe om hva han gjorde i Tromsø disse helgene.

I politiavhør har hun sagt at hun mener vitnet har fortalt at han reiste til Tromsø for å besøke Ludvigsen. Dette husker hun ikke i dag.


Ville ringe onkel Svein

En ansatt i barnevernstjenesten har vært saksbehandler for den 26 år gamle fornærmede, og hun forklarer for tingretten at hun hørte om Ludvigsen fra fornærmede første gang i 2006.

- Han kalte ham onkel Svein, sier hun.

Noen år senere deltok fornærmede i en statsborgerseremoni. Dette var stort for fornærmede, og han var stolt av å kjenne fylkesmannen, forklarer vitnet.

- Han kalte ham sin venn. Han var veldig, veldig stolt. Fylkesmannen uttrykte også at han var stolt av ham, sier hun.


- Han ble omtalt som en venn.

Vitnet forklarer at hun tror Ludvigsen var innom ungdomshjemmet 2-3 ganger i løpet av høsten 2008. Selv møtte hun ham én gang på ungdomshjemmet.

Ungdommene følte de hadde blitt kjent med ham, og omtalte Ludvigsen som en venn.

Ole Magnus Strømmen (til høyre) er bistandsadvokat for den fornærmede som bodde på Silsand ungdomshjem høsten 2008. Her sammen med Gunhild Bergan (til venstre) og Beate Arntzen torsdag morgen.


Kom som fylkesmann - på kveldstid

Vitnet forteller at det var varslet at Ludvigsen skulle komme som fylkesmann, men at han kom etter arbeidstid. Dette var høsten 2008, da den 34 år gamle psykisk utviklingshemmede fornærmede bodde på Silsand.


Mange forteller om kveldsbesøk

Vitnene i dag har alle fortalt om både varslede og uanmeldte besøk av Svein Ludvigsen på barnehjem, bofellesskap, ungdomshjem og asylmottak. Dette forteller også rådgiveren ved Silsand ungdomshjem på Senja.

Hun forteller at Ludvigsen besøkte både den 34 år gamle fornærmede, samt en annen gutt. Hun forteller også at Ludvigsen ikke hadde kontakt med personalet når han var innom.


Nå er vi i gang igjen etter pause

Første vitne har inntatt vitneboksen. Hun er rådgiver ved Silsand ungdomssenter.

Når hun er ferdig gjenstår tre vitner i dag.


Pause

Retten tar 45 minutters lunsjpause nå. Vitneforklaringene fortsetter igjen klokken 12.30.


Ble mye prat etter besøk

Vitnet forteller at det ble mye prat om at fylkesmannen hadde vært på besøk i ettertid. I loggen kunne han lese at det hadde vært kontakt, og at ungdommene håpet at han kunne hjelpe deres sak.

Han hadde selv reagert på besøket fra fylkesmannen, og mente at det var rart at han dukket opp i egen person.


Uanmeldt kveldsbesøk på barnehjem

En mann, som tidligere jobbet som miljøterapeut på et barnehjem, forteller retten om uanmeldt kveldsbesøk på barnehjemmet, fra Svein Ludvigsen. Miljøterapeuten skal da ikke ha sluppet Ludvigsen inn, og ba ham om å kontakte en leder.

Ludvigsen skal ha kommet tilbake dagen etter, for å prate med en annen beboer, samt med den lettere psykisk utviklingshemmede fornærmede (26).

Fornærmede forklarte i tilrettelagt avhør at han møtte Ludvigsen første gang som 12-åring, mens Ludvigsen selv sa at de møttes første gang på en barnevernsinstitusjon.

Ludvigsen sa videre at han ikke husker all kontakten som fornærmede påstår at de har hatt. Han har avvist å ha hatt seksuell omgang med mannen. Fornærmede sier han har fått penger av Ludvigsen for å ha sex med den tidligere fylkesmannen.


Besøkte bofellesskap

Jørgen Lyngaard Hansen, miljøterapeut i Flyktningtjenesten i fylket, forteller nå for retten at fornærmede (25) var en av de mer utfordrende som han har vært primærkontakt for.

Han forteller at Ludvigsen var innom Flyktningtjenesten på et tidspunkt, for et uformelt møte. Han husker ikke hva møtet handlet om. I avhør har han uttalt at møtet handlet om fornærmede, ifølge aktor Tor Børge Nordmo.

Aktor Tor Børge Nordmo spør ut vitnet.


- Kom ofte alene

Som regiondirektør fra Bufetat Nord er Bergstrøm ansvarlig for de tre nordligste fylkene.

- Fra de andre fylkene, både Nordland og Finnmark, kom det anmeldte og uanmeldte tilsyn, men det kom alltid to personer. I Troms var det en blanding av at Ludvigsen kom sammen med andre, samt at Ludvigsen kom alene på kveldstid, forklarer han.


Forteller om Ludvigsens institusjons-besøk

Nå vitner regiondirektør i Bufetat Nord, Pål Christian Bergstrøm.

Pål Christian Bergstrøm, rett før han gikk inn i rettssal 08 for å vitne fredag.

Han har tidligere opplyst til iTromsø at Ludvigsen skal ha besøkt institusjoner på uvanlige tidspunkt, og at han skal ha krevd å få være alene med enkelte beboere.

Nå forteller han om samarbeidet Bufetat har med Fylkesmannen.

I retten forteller han at Ludvigsens besøk på institusjoner var annerledes enn fra andre fylkesmenn, og på uvanlige tidspunkt.


IMDi-direktør: - Ludvigsen involverte seg i to enkeltsaker

Neste vitne er Dulo Dizdarevic, regiondirektør i IMDi Nord. Han forteller om hvordan IMDi jobber med å bosette flyktninger, og om hvordan han har samarbeidet med Svein Ludvigsen da han var fylkesmann.

- Vi har felles oppgaver å ivareta. Samarbeider tett om statsborgerseremonier, og tidligere samarbeidet vi om å øke kommunenes vilje til å bevilge tilstrekkelig antall bosettingsplasser.

Han forteller videre at Ludvigsen skal ha involvert seg i to enkeltsaker. Det ene var et tilfelle i 2011, og det andre for to år siden, ifølge Dizdarevic.


Forteller om Ludvigsen-besøk på asylmottak

En kvinne, som var ansatt som miljøterapeut ved et asylmottak da den ene fornærmede bodde der, forteller for retten om at Svein Ludvigsen stadig kom til mottaket for å besøke fornærmede, og for å ta ham med seg på tur.

Hun forteller at hun synes det var positivt med noen som brydde seg, men samtidig mener hun at det var rart at Ludvigsen bare kom innom for å hente ham, og sjeldent kom for å se hvordan han egentlig hadde det på mottaket.

Kvinnen er et av aktoratets vitner i rettssaken mot den tidligere fylkesmannen.

Ludvigsen forklarte seg torsdag, og sa at han hadde god kontakt med fornærmede, og innrømte at de hadde hatt seksuell omgang i Oslo. Han benektet at det skal ha skjedd andre steder, og erkjenner ikke straffskyld.


DAG FIRE AV RETTSSAKEN: I dag skal en rekke vitner forklare seg

Ludvigsen har ankommet rettssal 08 i Nord-Troms tingrett, sammen med sine forsvarere som de tidligere dagene.

Nå er det like før retten settes.

I dag skal vi få høre fra en rekke vitner.

13. JUNI 2019

Tredje dag i retten er over

Det første vitnet i saken har forklart seg, men pressen har som nevnt ikke anledning til å referere fra dette.

Retten heves nå, og rettssaken fortsetter igjen fredag morgen klokken 09.


Ludvigsen er ferdig med forklaringen

Nå har alle advokatene fått stille spørsmål, og tiltaltes forklaring er ferdig.

Nå bølir det 15 minutters pause, før det gjenstår avhør av ett vitne. Dørene lukkes under forklaringen. Pressen får være til stede, men det gis referatforbud på grunn av lovpålagt taushetsplikt.


Vil ikke spekulere i motiv

- Hvorfor skulle han melde ifra om dette, når dette var en frivillig relasjon mellom dere to? spør Gunhild Bergan.

- Jeg vil ikke spekulere i hva motivet hans er. Det er feil av meg å tillegg noen andre meninger, sier Ludvigsen.


Bistandsadvokat spør ut Ludvigsen

Bistandsadvokat Gunhild Bergan spør nå Ludvigsen om hans kontakt med den ene fornærmede. Ludvigsen gjentar mye av det han har sagt tidligere i dag.


Konfronteres med meldinger

Også Strømmen konfronterer Ludvigsen med meldingen som har vært tema også tidligere i forklaringen torsdag.

Den lyder: «Men du kan få en mat/burger når jeg kommer til oslo i juni. Spørs hva jeg får igjen, forresten.»

Meldingen er sendt til den samme fornærmede (26) som Ludvigsen hevder at han ikke kjenner.

- Det er bare munnhell. Noe man sier, forklarer Ludvigsen.

I avhør har han forklart at det er forsøk på humor.

Bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen.


Oppholdstillatelse for Troms

Bistandsadvokat Strømmen konfronterer Ludvigsen med meldingsutvekslingen mellom ham og fornærmede (26), der Ludvigsen blant annet inviterer på pizza eller hamburger. Ludvigsen har hevdet at han ikke kjenner mannen, og at det er fornærmede som har kontaktet ham.

- Å skrive sånt, og å invitere noen du ikke kjenner på mat, er det helt vanlig å gjøre? spør Strømmen.

- Ja, det vil du nok kunne finne mange eksempler på, svarer Ludvigsen.

Videre skriver Ludvigsen i meldingen: «Men du fikk oppholdstillatelse for å være i troms, vet du...».

- Hva slags baktanker hadde du med dette? spør Strømmen.

Ludvigsen svarer litt uklart på dette, men hevder at han ikke har hatt noen baktanker.

- I avhør har du forklart at det er ment i humoristisk sammenheng, og at det åpenbart er en spøk, fortsetter Strømmen.


Oppfattet ikke at mann var psykisk utviklingshemmet

På spørsmål fra bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen forteller Ludvigsen at han ikke oppfattet at den ene av de tre fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet.


Ikke lett å stå fram

En gråtkvalt Svein Ludvigsen forteller om hvordan det har vært å fortelle om sine seksuelle relasjoner til menn, og at det har vært vanskelig for han i hans generasjon. Også tidligere torsdag har han snakket litt om dette.

- Jeg har vokst opp i et miljø med sterk religiøsitet i omgangskretsen, sier Ludvigsen.

Nå får bistandsadvokatene stille spørsmål til Ludvigsen.


Slik forklarer Ludvigsen seg om bildet der han utfører seksuelle handlinger på asylsøker

Her kan du lese mer om hvordan Ludvigsen forklarer seg om nakenbildet fra hotellet i Oslo.


Gjensidig energi

Har du noen tanker om hvorfor han tok kontakt med deg? spør Vaag om Ludvigsens relasjon til den 25 år gamle asylsøkeren.

- Jeg opplevde at vi ga hverandre gjensidig energi. Det var en gjensidig glede av å gjøre ting sammen. Om vi var på hytta, eller hjemme hos oss, det syntes han var artig.

Kai Roger Vaag er Ludvigsens forsvarer, og spør han nå ut.


Har kontakter internasjonalt

Ludvigsen forteller om sin kontakt med andre mennesker.

- Jeg har kontakt med all slags mennesker. Fra de mest fremskutte mennesker i internasjonal sammenheng, som senatorer i USA, og jeg har hatt kontakt nedi Baltikum der jeg arbeidet med å lage demokrati. Og vanlige mennesker. Jeg prøver så godt jeg kan i alle sammenhenger å møte folk flest. Gjerne folk som står bakerst i køen. Nå har jeg ikke Facebook mer, men jeg har hatt over 2.000 venner der.


Forklaringen fortsetter etter en liten pause

Nå er det Ludvigsens forsvarer Kai Roger Vaag som spør ut Ludvigsen, etter en ti minutters pause.

De snakker først om hans engasjement for mennesker.


«Du har vel sletta alt»

Politiet har avlyttet en samtale mellom Ludvigsen og den 25 år gamle fornærmede, fra desember 2018. Der sier Ludvigsen: «Ja, men du, da sender vi ikke noe til hverandre. Du har vel sletta alt».

Aktor konfronterer Ludvigsen med dette.

- Jeg mente vel å slette ham fra Facebook og telefon og alt.

Det er fornærmede som har tatt kontakt med Ludvigsen, og tidligere i samtalen informerte han Ludvigsen om at kjæresten hans har tilgang til Facebook-kontoen hans.

- Jeg synes ikke dette er en viktig samtale, sier Ludvigsen i retten.


Lang prosess å komme fram til å innrømme sex

Ludvigsen har torsdag forklart at hans første forklaringer til politiet var uriktige. Han benektet først all kontakt med de fornærmede.

Nå har han innrømmet tre tilfeller av seksuell kontakt med den ene av dem.

- Hvorfor nå en erkjennelse av at du nå kan si det? spør Nordmo.

- Det har vært en lang prosess. Det var langt utpå høsten 2018 før jeg i det hele tatt hadde krefter, ork til å gå inn i det, åpne bøkene og begynne å bla. Det var så vanskelig.

Han trekker fram at familien hans har bedt ham fortelle sannheten, og at de støtter ham.


Forklarer seg om nakenbildet fra hotell i Oslo

Aktor spør nå Ludvigsen om nakenbildet som er tatt på hotellet. Bildet viser en seksuell handling mellom Ludvigsen og den 25 år gamle fornærmede, og det er fornærmede selv som har tatt bildet. Bildet ble vist for rettens medlemmer tirsdag, men pressen har ikke sett bildet.

Ludvigsen ble konfrontert med bildet første gang i avhør i februar i fjor.

- Hvorfor tror du han tok det bildet? spør Nordmo.

- Det har jeg tenkt mye på. Jeg hørte hans forklaring i går, men utover det kan ikke jeg tolke hvorfor og hva som egentlig var motivet, svarer Ludvigsen.


Har seksuell erfaring med andre menn

Nordmo spør Ludvigsen om hans erfaring med menn.

- Du har sagt at du har hatt sex med den ene fornærmede. Har du hatt det med andre menn? spør Nordmo.

- Ja, jeg har en viss erfaring med andre menn, men ikke dem som er navngitt her. Jeg er en 70-åring. Skam er et nøkkelord i dette. Å si det høyt så andre hører på det. Jeg er sikker på at når jeg går ut her i dag og ser meg rundt, kommer jeg til å føle skam fortsatt. Det handler også om utroskap og familiære forhold.


Forteller om «guttestreker» i dusjen på fylkeshuset

Nordmo spør om når han dusjet sammen med den 25 år gamle fornærmede på fylkeshuset, og om det da skjedde noe spesielt.

- Det var noen guttestreker, vi spøkte litt. Han var en mye yngre mann enn meg, og det kunne man jo se, sier Ludvigsen, før han medgir å ha skrubbet ham på ryggen, uten at det lå noe seksuelt i det.

Fornærmede har fortalt at de hadde seksuell omgang på fylkeshuset. Ludvigsen har innrømt at han hadde seksuell kontakt med fornærmede i Oslo, men benekter at det skal ha skjedd andre steder.


Spurte om hytteturen til Andsvatnet i Sørreisa

Ludvigsen blir nå spurt om den første hytteturen med den første fornærmede, til Ludvigsens hytte ved Andsvatnet. Han forteller at de laget mat, spiste og snakket, og at den 25 år gamle fornærmede fortalte om sin bakgrunn i Afghanistan.

- Jeg opplevde at det åpnet en foss. Endelig var det noen som ville høre.

Videre forteller Ludvigsen at asylsøkeren gråtende skal ha kommet inn på soverommet hans i løpet av natta, og la seg ved siden av ham i sengen.

- Tok du på ham? spør aktor.

- Nei, og ja. Jeg tok armen rundt ham. Jeg opplevde at han var så trist som et menneske kunne være. Det var ikke noe seksuelt, det var det ikke stemning for med en ung mann som gråt.

- Hadde du tanker om det?

- Nei. Nei, vet du hva.


Legger fram meldinger

Aktor legger fram meldingsutveksling mellom Ludvigsen og den 26 år gamle fornærmede, der de prater om å møtes i Oslo. Mannen har hevdet at han har hatt seksuell omgang med Ludvigsen på et hotell i Oslo, og fått penger for det. Ludvigsen benekter at det har skjedd.

I retten tidligere i dag har Ludvigsen hevdet at han ikke kjente ham igjen, men har medgitt at han møtte ham på barnehjem og Silsand ungdomshjem, og at han ikke kunne utelukke å ha møtt ham i Oslo.


«Hva får jeg igjen for det?»

Den ene fornærmede sendte melding til Ludvigsen og spurte om penger. Som svar fikk han: «Hva får jeg igjen for det?».

Dette spurte aktor Nordmo Ludvigsen om.

- Det er vel en måte man sier noe i noen sammenhenger. Jeg legger ikke mer i det annet enn at det er munnhell. Jeg hadde ingen planer om å møte ham, sier han.


Ludvigsen i vitneboksen

Rettstegning: Elin Fagertun


Møtte fornærmede på Amalie hotell etter Høyre-konferanse

Nordmo spør Ludvigsen om da han møtte den 34 år gamle fornærmede på Amalie hotell.

Ludvigsen forteller at han bare skulle til hotellet for å skifte, etter at Ludvigsen hadde vært på Høyres konferanse på the Edge. Ludvigsen hadde vært hovedtaler på denne konferansen, forteller han.

Han forklarer at han egentlig hadde avtalt å ta en kaffe med fornærmede, men at tiden ble for knapp, og de møttes dermed heller på hotellet.

Tidligere torsdag avviste Ludvigsen å ha hatt sex med fornærmede på Amalie hotell


Vi er i gang igjen

Rettssaken er i gang igjen etter pausen.

Nå er det statsadvokat Tor Børge Nordmo som har utspørring av Ludvigsen.


Pause

Nå tar retten pause fram til klokken 12.40.

Etter pausen skal aktor, forsvarere og bistandsadvokater få stille spørsmål.


Benekter å ha betalt psykisk utviklingshemmet fornærmet for sex

Ludvigsen benekter også å ha betalt penger til den 26 år gamle fornærmede, som i det tilrettelagte avhøret som ble spilt av onsdag og torsdag påsto å ha fått 1.100-1.200 euro fra Ludvigsen.

- Det er høyst usannsynlig. 1.100-1.200 euro som 15.000 kroner henger ikke på greip. Og hvorfor jeg skulle ha det i en konvolutt … Det stemmer ikke. Dette er oppspinn.


- Ubegripelig at jeg sitter her

Ludvigsen avslutter sin åpne forklaring med dette:

- Jeg er snart 73 år. Jeg er takknemlig og ydmyk for mange av opplevelsene jeg har hatt med mennesker, ikke minst svake grupper, og at jeg kan ha betydd noe. At de ved å møte fylkesmannen, meg, ikke bare møtte embetsmannen, men et menneske, at de ble sett, at de mestret og var gode nok. Den beste lønna jeg fikk var at jeg hadde betydd noe for noen. Derfor er det ubegripelig at jeg sitter her.

Nå får han spørsmål fra dommer Harald Tore Roaldsen.


- Var ikke på Silsand 3-4 ganger i uka

Tiltalte benekter også at han traff ham på ungdomshjemmet på Silsand første gang, men at de møttes på en barnevernsinstitusjon.

Fornærmede forklarte onsdag at han møtte Ludvigsen første gang på Silsand, da fornærmede var 12 år, og videre at Ludvigsen skal ha vært der flere ganger i uken.

- Han lyver om at jeg har besøkt ham fra han var 12 år. Han lyver om at jeg var der 3-4 ganger i uka. Hvis jeg var det, vil jeg regne med at det finnes logger. Det kan ikke være sånn at barnevernsinstitusjoner slipper inn folk sånn, sier Ludvigsen i retten torsdag.


Benekter sex med den tredje fornærmede

Torsdagen i retten startet med avspilling av et avhør med den tredje av de fornærmede (26). Vedkommende er lettere psykisk utviklingshemmet. Mannen hevdet at han og Ludvigsen hadde sex på et hotell i Oslo, og at Ludvigsen hadde lovet ham 1.100-1.200 euro for dette.

- Jeg sier med stor frimodighet at han lyver, sier Ludvigsen.


Vil ikke spekulere

- Hvorfor skulle han lyve? spør dommer Harald Tore Roaldsen, etter at Ludvigsen har benektet sex med den 34 år gamle fornærmede.

- Jeg har gjort meg opp noen tanker, men jeg er ikke i stand til å gi noen begrunnelse. Jeg vil ikke spekulere i hva som er motivene.


Fotografert ved hotell

Her er Ludvigsen fotografert fra et overvåkningskamera ved et hotell i Oslo, sammen med den første av de fornærmede (25). Bildet ble lagt fram i retten som en del av aktors innledningsforedrag tirsdag.


Benekter sex med den andre fornærmede

Ludvigsen forteller om den andre fornærmede (34), som forklarte seg i retten onsdag. De to skal ha møttes i jobbsammenheng på Ludvigsens kontor på fylkeshuset.

- Jeg møtte ham senere en dag i sentrum, og vi kom i prat og avtalte å ta en kopp kaffe sammen en dag. Når han så forteller om seksuelle handlinger både i bil og på hotellet, så er det løgn, sier Ludvigsen.

Les også: Fornærmet 34-åring: Ludvigsen løftet opp genseren første gang jeg møtte ham

Han medgir at fornærmede var på rommet hans på Amalie hotell, men benekter at de hadde seksuell omgang, motsatt av det fornærmede forklarte onsdag.


Den tredje seksuelle kontakten

Også den tredje gangen skal ha skjedd på et hotell i Oslo:

- Jeg kommer ut av dusjen. Jeg er naken og han er naken. For å ta kortvarianten: Da utvikler det seg til en seksuell handling, forklarer Ludvigsen.

- Jeg innser i ettertid at jeg har vært naiv. Hvorfor lot jeg dette skje? Ikke bare én, men tre ganger. Nå har jeg nøkternt fortalt om de tre gangene. Hadde det vært fire, så hadde jeg fortalt om fire, legger han til.


Den andre seksuelle kontakten

Den andre gangen de skal ha hatt seksuell kontakt var i dusjen på et hotell høsten 2015, forklarer Ludvigsen.

- Jeg var i dusjen da han banket på. Han spurte om han fikk dusje, og jeg sa at det kunne han. Da var det seksuell kontakt, men ikke på den måten eller omfang som han har beskrevet.


Forteller om den første seksuelle kontakten

Ludvigsen forteller at de hadde sporadisk kontakt etter at fornærmede flyttet til Oslo. Han forteller videre om den første gangen de skal ha hatt seksuell kontakt. Dette skal ha vært da Ludvigsen besøkte fornærmede i hans leilighet, i juli 2014. De skal da ha hatt seksuell kontakt, og Ludvigsen forklarer at han opplevde det som ønsket og frivillig fra begges side.

- Det kan hende at terskelen for dette ble mindre fordi vi hadde vært sammen alle de gangene på trening på fylkeshuset, og etterpå dusjet sammen, sier han.


Benekter sex på hytta

- Det foregikk ikke seksuelle handlinger på hytta. Ikke hjemme hos meg heller, sier Ludvigsen.


Møttes senhøsten 2009

Ludvigsen forteller at han møtte den fornærmede (25) på et asylmottak senhøsten 2009. Han var uansett i den kommunen, og tok turen innom institusjonen i ledig tid. Han inviterte alle asylsøkerne til lunsj på fylkeshuset neste gang de var i Tromsø, forklarer han i retten.

Han opprettholdt kontakten med fornærmede via Facebook.

Fornærmede skal ha vært med Ludvigsen på hytta første gang i mai 2011. Da skal de ha bodd der ei natt, ifølge Ludvigsen. Senere samme sommer skal han ha blitt med igjen, i 12 døgn.

- I denne perioden var det tre døgn at bare han og jeg var på hytta, sier Ludvigsen.


Gråtkvalt

Ludvigsen snakker om at han har et stort engasjement for barn og unge, og han forteller gråtkvalt om hvordan dette nå har blitt oppfattet som en jakt på sex.


Skambelagt

- Så skal jeg forsøke å tydeliggjøre for retten hvorfor jeg benektet den seksuelle kontakten jeg hadde hatt med den 25 år gamle fornærmede. Jeg er 73 år om få dager. Jeg tilhører en generasjon der sånt er sterkt skambelagt, og man snakker ikke om sånt, sier Ludvigsen.


Innrømmer seksuell kontakt

Ludvigsen innrømmer at han har hatt sex med den første av de fornærmede.

- Ja. Fornærmede og jeg har hatt seksuell kontakt tre ganger i Oslo. Men bare i Oslo. Men ikke i det omfang og på de måter han beskriver. Alle tre gangene har vært frivillig.


Ikke all forklaring var riktig

- Jeg innrømmer at enkelte ting jeg har sagt på politihuset ikke var riktig. Det var uriktig. Konkret gjelder det kontakten med den første av de fornærmede i Oslo. Og jeg understreker: I Oslo. Hva skjedde? Jeg viklet meg inn i påstander. Det gjorde at jeg til slutt malte meg selv inn i et hjørne, sier Ludvigsen fra vitneboksen.


- Det var et sjokk

Han forteller at han og kona ble transportert fra hjemmet sitt på Sommarøya og til politihuset i hver sin bil.

- Det var et sånt sjokk. En tankemessig lammelse. Det var som om det var en slags drøm. Da vi kom til politihuset ble det verre. Verre enn noen kan ane.

- Er alt jeg har gjort i mitt voksne og yrkesaktive liv, og på frivillig basis, er livet i ferd med å bli mistenkeliggjort? Er alt jeg har gjort med seksuelle motiv og overgripsmotiv? sier Ludvigsen.

Han forteller videre at sjokket gikk over i en slags fornektelse.


Ludvigsen forklarer seg

- Jeg har sagt fra dag én at jeg ikke er skyldig i trusler eller vold eller det som er påstått. Men jeg skal redegjøre for noen seksuelle forhold.

Han trekker videre fram at han mener at det var en dramatisk pågripelse i januar 2018.

- Veien fra senga til siktelse var kort. Jeg sto opp, og det sto politi i stua. Da ble jeg presentert for en siktelse. Jeg overdriver ikke når jeg sier det var et sjokk. Det var en slags lammelse og en fortvilelse.


Ludvigsen sitter i vitneboksen

Han vil starte med en åpen forklaring. Deretter vil han få spørsmål fra både aktoratet, forsvarerne og dommerne.


Retten er satt etter pause

Nå er vi i gang igjen.

Det er ikke mange ledige seter i salen


Mye publikum har kommet

Forklaringene til de tre fornærmede har vært lukket for publikum, så det har bare vært presse til stede i rettssalen.

Nå er dørene åpnet også for publikum, og det er nesten fullsatt sal. Det er tydelig stor interesse for å høre Ludvigsens forklaring. Han har ikke tidligere villet kommentere saken til media.

Retten settes igjen etter pause klokken 10.40.


Ludvigsen skal forklare seg etter pausen

Nå er det 15 minutters pause i retten. Etterpå, litt etter 10.30, skal Ludvigsen innta vitneboksen.

Ludvigsens forsvarere Kai Roger Vaag og Per Johan Zimmer torsdag morgen.


Går fra Oslo S til Thon hotell Opera

I rekonstruksjonen tar fornærmede med politiet på vei fra plattformen der flytoget ankommer Oslo S, og bort til Thon Hotell Opera, ikke langt unna.


Viser rekonstruksjon av deres møte

I retten vises nå en video av en rekonstruksjon av hvordan fornærmede forklarer å ha møtt Ludvigsen ved Oslo S, og hvor de gikk for å komme til hotellet.


Spør om hotellet der fornærmede har forklart å ha hatt sex med Ludvigsen

Politiet spør fornærmede om hvordan hotellet så ut, dets beliggenhet, og hvordan hotellrommet så ut. Det har gått fire år siden hendelsen angivelig fant sted, og fornærmede har litt vanskeligheter med å huske hvordan det så ut.


Nytt avhør med fornærmede: Ludvigsen skal ha sendt bilde

I et nytt tilrettelagt avhør fra april 2018 sier fornærmede at han har fått minst ett bilde av Ludvigsen, og at dette viser overkroppen til en avkledd Ludvigsen. Han sier nå at han ikke husker andre bilder, men at det kan ha vært flere. Han husker ikke hva andre bilder viser, i så fall.

De tre bistandsadvokatene, Gunhild Bergan (til venstre), Beate Arntzen og Ole Magnus Strømmen torsdag morgen.


- Fikk tilsendt bilde

26-åringen forteller videre i det tilrettelagte avhøret at han fikk tilsendt bilde av penisen til Ludvigsen.

- Han skrev at kuken min har lyst på deg. Jeg synes det var ekkelt. Så slettet jeg ham på Facebook.


Slik ser det ut i rettssal 08

Slik ser det ut inne i rettssal 08 i Nord-Troms tingrett. Til høyre sitter Ludvigsen (utenfor bildet) sammen med sine forsvarere Per Johan Zimmer (helt til høyre) og Kai Roger Vaag.

Til venstre sitter aktoratet, med statsadvokat Tor Børge Nordmo og hans medsitter Tore Rasmussen.

I midten sitter dommer Harald Tore Roaldsen og meddommerne Maria Johnsen og Gunnar Meyer Danielsen.

Bistandsadvokatene sitter bak aktoratet (utenfor bildet).


Ludvigsen skal forklare seg etterpå

Etter at avspillingen av avhøret er ferdig, skal Ludvigsen forklare seg. Det vil skje om en times tid.

Her kan du lese alt vi har skrevet om pågripelsen, tiltalen og rettssaken mot Svein Ludvigsen.


Spiller av avhør med fornærmede

I retten fortsetter nå avspillingen av det tilrettelagte avhøret med den lettere psykisk utviklingshemmede fornærmede.

26-åringen ble avhørt i februar 2018.

Han sier nå at de pengene han fikk fra Ludvigsen var i euro, og at det var snakk om 1.100-1.200 euro, og at han selv har regnet det om til norske kroner.


Tiltalte er på plass

Tiltalte Svein Ludvigsen ankom tingretten et par minutter etter sine forsvarere Kai Vaag og Per Johan Zimmer. Som tirsdag og onsdag er han ikledd en blå jakke over dressen, samt solbriller.

Han har ikke villet la seg intervjue av pressen tidligere, og vil heller ikke torsdag uttale seg.


DAG TRE AV RETTSSAKEN: I dag skal Ludvigsen forklare seg

Etter at de to første dagene av rettssaken mot Svein Ludvigsen har blitt brukt på de fornærmedes side, skal den tidligere fylkesmannen få forklare sin versjon torsdag.

Ludvigsen har ikke ankommet Nord-Troms tingrett enda. Foreløpig er det kun bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen og medsitter Tore Rasmussen som er på plass.

I tillegg er det mye presse i lokalet.

Retten settes klokken 09.

12. JUNI 2019

Retten er hevet for dagen

Dag to av rettssaken mot Svein Ludvigsen ble hevet klokken 17.15 onsdag.

Det gjenstår fortsatt avspilling av deler av avhøret med den fornærmede 26-åringen, så det vil være det første som gjøres torsdag morgen.

Det skyves derfor på Ludvigsens forklaring.


Hevder at han fikk pengene

Den fornærmede 26-åringen sier videre at han fikk pengene fra Ludvigsen.


- Ville betale 15.000 kroner

26-åringen forteller i avhøret om sitt møte med Ludvigsen på Thon hotell ved Oslo S. Ifølge forklaringen skal de ha gått til hotellrommet til Ludvigsen, der Ludvigsen skal ha tilbudt seg å betale 15.000 kroner for seksuell omgang med fornærmede, hevder fornærmede.


Møttes da fornærmede var 12 år

Fornærmede tenkte at Ludvigsen var en åpen og mektig person da de møttes første gang, da fornærmede bodde på Silsand ungdomshjem. Fornærmede var da 12 år gammel.

Det har han forklart i avhøret som nå spilles av i rettssal 8.

Silsand ungdomshjem. Foto: Carina Hansen/Folkebladet

26-åringen fortalte at Ludvigsen kom på besøk både på dagtid, kveldstid og i helgene, gjerne i forbindelse med at han hadde vært på hytta ved Andsvatnet.

Han anslår at Ludvigsen var innom ungdomshjemmet 4-5 ganger i uka.


Spurte Ludvigsen om penger

Den fornærmede 26-åringen forteller i avhøret at han møtte Ludvigsen første gang på barnehjem, da fornærmede var 12 år. Da han senere flyttet til Tromsø pratet han mer med Ludvigsen, og de holdt kontakten da fornærmede flyttet til Oslo.

Fornærmede forklarer at han ikke hadde penger, og spurte den tidligere fylkesmannen om dette.

- Han spurte da om hva han får igjen, sier fornærmede.

- Jeg ville ikke gjøre det, men jeg trengte penger. Så gjorde jeg det, legger han til, og forteller om seksuelle handlinger.

Ole Magnus Strømmen er fornærmedes bistandsadvokat.


Deler av avhøret skal spilles av i dag, onsdag

Dommer Harald Tore Roaldsen har bestemt at deler av det tilrettelagte avhøret med den 26 år gamle fornærmede skal spilles av i dag.

Vedkommende er lettere psykisk utviklingshemmet.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha utnyttet sin posisjon samt fornærmedes utviklingshemming til å skaffe seg seksuell omgang med den fornærmede 26-åringen på et hotellrom i Oslo i slutten av mai eller begynnelsen av juni 2014.

Tiltalte skal også ha oppsøkt fornærmede i hans hjem på Silsand ungdomshjem.


Forsinket

Rettssaken er over en time bak planlagt tidsskjema. Fortsatt gjenstår avspilling av et tilrettelagt avhør med den siste av de fornærmede.

Retten diskuterer nå om dette avhøret skal spilles av i dag som planlagt, eller om man skal vente med hele eller deler til i morgen.


- Kan ikke reise hjem om dette blir kjent

Fornærmede fortalte at han ikke har fortalt noe til noen av sine venner, og at han heller ikke vil gjøre det i fremtiden. Han forteller videre at slike handlinger er forbudt i hans kultur, og at han ikke vil kunne reise tilbake til Somalia om dette blir kjent.

Han er nå ferdig med sin forklaring.


Fornærmede har nå en utvisningssak gående

Den fornærmede 34-åringen er dømt for å ha svindlet NAV. Han fikk urettmessig utbetalt dagpenger for en periode fra august 2009 til april 2012.

Totalt dreier det seg om 221.893 kroner.

På grunn av dette har han en utvisningssak gående. Den ble opprettet i 2015 på bakgrunn av dommen for NAV-svindel. Men, på grunn av at straffesaken mot Ludvigsen var under etterforskning, ble utvisningen utsatt.

Fornærmedes sak mot Ludvigsen ble først henlagt i 2016. I februar 2017 fattet derfor UDI vedtak om to års utvisning.

Fornærmede vil ikke svare på spørsmål om bedrageridommen, og sier at det ikke har noe med den pågående rettssaken å gjøre. Han vil derfor ikke vil svare på hvorfor han mottok dagpenger han ikke hadde krav på.


Spør fornærmet 34-åring om sex med Ludvigsen

- Det kan jo være at noen ville tenkt at hvis man først har hatt sex i bil en gang, og deretter en annen gang, så ville det bety noe av det samme når man blir invitert på overnatting på et hotell, spør Ludvigsens forsvarer Kai Roger Vaag (bildet) den fornærmede 34-åringen.

Mannen fra Somalia har onsdag fortalt om seksuelle handlinger med Svein Ludvigsen i en bil to ganger i Tromsø, samt at de skal ha hatt sex på Amalie hotell.

- Det kan være at man bare vil snakke sammen, men det var ikke meninga at vi skulle gjøre dette, svarer 34-åringen.

Han forteller at han har blitt skadet av det han mener seg utsatt for, og at han synes det er ubehagelig å tenke på sex mellom menn.


Sa at han hadde kontaktet advokat

I oktober 2014, en måneds tid etter deres møte på Amalie hotell, skal fornærmede ha møtt Ludvigsen på gaten, og da sagt til ham at han hadde kontaktet advokat og ville anmelde ham.

Han har også sendt meldinger til Ludvigsen og sagt det samme. I meldingene, som ble lagt fram for retten, svarer Ludvigsen at han husker ham, at han lovte ham jobb i Stavanger, og spør ellers om han skal oppfatte meldingene fra fornærmede som trusler.


- Utnyttet meg i vanskelig livssituasjon

Fornærmede mener at Ludvigsen utnyttet hans svakhet da han var i en vanskelig livssituasjon.

- Hvorfor gjorde du dette? spør Nordmo.

- Grunnen til at jeg gikk med på å gjøre disse seksuelle handlingene var fordi han skulle hjelpe meg. Det som gjorde at jeg fikk enda mer tillit til at ville kunne hjelpe meg med dette, var hans kjennskap til Erna Solberg.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo er aktor i saken, og har nå utspørring av fornærmede.


Amalie hotell

Fornærmede skal ha møtt Ludvigsen på Amalie hotell i forbindelse med at Ludvigsen skulle være noen dager i Tromsø på en Høyre-samling.

Der skal fornærmede ha følt seg presset til seksuell omgang med tiltalte, forklarer han.

Etter denne hendelsen skal de ikke ha hatt så mye kontakt.


- Sa at han kjente mange i UDI

Ludvigsen skal ha forklart at han kjente mange folk i UDI, og at han kunne skaffe oppholdstillatelse og jobb, ifølge forklaringen til fornærmede.

- Sa han det i bilen? spør aktor Nordmo.

- Han sa det hele tiden.


Fornærmede forklarer seg

Fornærmede snakker lavt og sakte. Han tar flere pauser og puster tungt ut. Han ser ned i bordet, fikler litt med en serviett.

Tolken bistår litt innimellom.


Forklarer seg om seksuelle handlinger på parkeringsplass

Litt senere skal fornærmede ha vært på en ny kjøretur sammen Ludvigsen. Han forklarer at de kjørte til universitetsområdet, og Ludvigsen «gjorde som han gjorde sist», forklarer fornærmede.

Til politiet har fornærmede tidligere forklart at han oppfattet Ludvigsen som en viktig person.


Følte seg presset på kjøretur

Etter å ha hatt litt kontakt med Ludvigsen på telefon og meldinger, skal fornærmede ha vært på en kjøretur sammen med Ludvigsen.

- Han kjørte med venstrehånda på rattet, og berørte meg på låret samtidig. Han sa at jeg hadde fint lår, sier han i retten.

Beate Arntzen er mannens bistandsadvokat.

Fornærmede skal ha følt seg presset til seksuelle handlinger med Ludvigsen på en parkeringsplass i forbindelse med denne kjøreturen.


Møttes på fylkeshuset

Fornærmede 2 forklarer at han møtte Ludvigsen i jobbsammenheng på fylkeshuset sommeren 2014.

Da fornærmede var inne på kontoret til Ludvigsen, skal Ludvigsen ha spurt ham om han hadde oppholdstillatelse. Det hadde fornærmede ikke.

Ludvigsen skal ha gitt mannen, som i dag er 34 år gammel, visittkortet sitt. Han skal så ha tatt kontakt med fornærmede på epost samme dag.


Ny fornærmet skal forklare seg

Nå er retten ferdig med å spørre ut den første av de tre fornærmede. Nå skal nummer to forklare seg.

Ludvigsen er tiltalt for å ha ha utnyttet denne mannen til seksuelle formål på parkeringsplasser ved Erling Kjeldsens vei og på Skattøra, samt på et hotellrom på Amalie hotell.

Alle hendelsene skal ha skjedd i løpet av sommeren 2014 fram til september samme år, ifølge tiltalen.

Forklaringen foregår delvis på norsk, men tolk er også til stede i retten.


- Jeg hater ham

Aktor Tor Børge Nordmo spør fornærmede om han har vært forelsket i Svein Ludvigsen.

- Aldri. Jeg hater ham.


- Hver kveld håper jeg at jeg ikke våkner igjen

Det er tydelig vanskelig for fornærmede å svare på alle spørsmålene fra bistandsadvokaten.

- Hvordan ser du på fremtiden din? spør bistandsadvokat Bergan.

- Jeg har ikke noe fremtid. Av og til tenker jeg at det beste er å dø. Hvorfor skal jeg leve? Du aner ikke, hver kveld håper jeg at jeg ikke står opp igjen.

Dommer Harald Tore Roaldsen spør nå fornærmede om han kjenner de to andre fornærmede i saken. Han svarer avkreftende på dette.


Fornærmede: - Ludvigsen tok nakenbilder av meg

På spørsmål fra bistandsadvokat Gunhild Bergan har fornærmede fortalt at Ludvigsen har tatt nakenbilder av ham, samt at Ludvigsen skal ha bedt fornærmede sende bilder.

- Jeg følte meg så skitten hele tiden. Det hjalp ikke å stå under dusjen i mange, mange minutter. Inni meg følte jeg at jeg var skitten uansett, sier han.

Fornærmedes bistandsadvokat, Gunhild Bergan.


Bryter sammen i retten

Fornærmede forteller at han ikke har det bra, og at alt i livet hans har stoppet opp. Han forteller at de andre guttene som kom til mottaket sammen med ham har fått opphold i Norge, og at de har det kjempefint. Noen er ferdige med studier, har fått jobb og har giftet seg.

- Men jeg har ingenting, sier han før han bryter sammen i gråt.


Himler med øynene

Ludvigsen følger godt med under fornærmedes forklaring, og tar mange notater. Han hever øyenbrynene og himler med øynene ofte.


Fornærmede forklarer seg

Rettstegning: Elin Fagertun


Rettssaken fortsetter etter pause

Nå er det bistandsadvokatene som får stille spørsmål til fornærmede.


Pause

Retten tar nå pause fram til klokken 12.45. Da gjenstår litt av forklaringen til den første av de fornærmede, før retten får høre fra de andre to senere i dag.


Bilder fra hyttetur

Zimmer viser bilder fra en tur på Ludvigsens hytte ved Andsvatnet i Sørreisa. Bildene viser fornærmede, samt han sammen med Ludvigsens venner og familie.

Noen av bildene har blitt funnet av politiet i en skuff på hytta.

Bildene viser blant annet fornærmede med fisk i hendene, etter en fisketur som han forklarer å ha vært på sammen med en venn av Ludvigsen.

- Dette var den verste tiden. Jeg vil ikke se på dem, sier fornærmede mens forsvarer scroller gjennom flere bilder.


Fortsetter utspørring om initiativ fra fornærmede

Ludvigsens forsvarer Per Johan Zimmer spør mer detaljert om kontakten fra fornærmede til Ludvigsen.

- Har du sendt annet enn meldinger til Svein? spør Zimmer.

- Ja. Han hadde bedt meg om å sende bilder.

- Hva slags bilde har du sendt til Svein?

- Jeg sendte bilde av kroppen min.

- Du har sendt ham penisbilde?

- Ja.

Les også: Fornærmede: – Jeg ville drepe ham på hytta


Initiativ

Zimmer fortsetter å spørre ut fornærmede, og nå er forholdet hans til Svein Ludvigsen tema.

- Har du tatt noe initiativ overfor Svein? Angående seksualitet? spør Zimmer.

- Nei.

Zimmer viste videre til tidligere avhør, og stilte samme spørsmål igjen.

- Ja, på noen måter. Jeg har tatt initiativ til at vi skulle møtes, men da har jeg hatt tanker om at jeg skulle drepe ham.

Fornærmede avviser samtidig at han har tatt kontakt med Ludvigsen fordi han har villet ha seksuell omgang med ham.

I avhør har han forklart at han noen ganger skal ha tatt initiativ for å late som om ting var normalt.


Ludvigsen hjalp fornærmede med jobb og førerkort

På spørsmål fra Ludvigsens forsvarer, Per Johan Zimmer, sier fornærmede at Ludvigsen hjalp ham med å få jobb i Tromsø samt å ta førerkort.

- Han sa at han skulle hjelpe meg med å ta lappen, og ga meg 10.000 kroner, sier fornærmede.

Mens fornærmede forklarer seg nikker Ludvigsens anerkjennende, før han noterer videre.

- Var det ikke bra at han hjalp deg med lappen da? spør Zimmer.

- For meg var det skittent. Senere sa han til meg at det var et lån, men senere trengte jeg ikke å betale tilbake. Han har gjort det for å vise at han kan gjøre som han vil, sier fornærmede.

Videre skal fornærmede ha spurt Ludvigsen om hjelp til å stille med garanti for huslån, men Ludvigsen skal ha avslått dette.


Forsvarer stiller spørsmål om fornærmedes helsetilstand

Retten er i gang igjen etter en pause, og Per Johan Zimmer (til høyre i bildet) fortsetter å stille fornærmede spørsmål, slik han har gjort hele onsdag morgen.

Nå dreier spørsmålene seg om hans helsetilstand, og om tiden han bodde i Tyrkia, som da var før den afghanske flyktningen kom til Norge.


Snakker om fylkesmann-stillingen

Fornærmede forklarer seg om fylkesmann-rollen slik han oppfatter den, og sammenligner en fylkesmann i Norge med en tilsvarende i hans hjemland, Afghanistan.

- Han er som en konge. De har sitt eget fengsel, politi, de bestemmer alt, sier han.

Videre forklarer han at Ludvigsen tidligere har fortalt at en fylkesmann i Norge er det samme som i Afghanistan.

- Det er han (Ludvigsen, journ.anm) som har sagt det. Han kunne ordne alt for meg. Han sa at han kjenner folk som kan fikse alt.


Bakgrunn og utdanning

Per Johan Zimmer (til venstre) sammen med Ludvigsens andre forsvarer, Kai Roger Vaag.

Zimmer har så langt spurt om fornærmedes bakgrunn, og om hvordan han kom til Norge. Fornærmede har fortalt om utdanning han har tatt, jobber han har hatt og språk han har lært.


Fornærmede forklarer seg

Fornærmede har tatt plass i vitneboksen og forklarer seg nå. Per Johan Zimmer, som forsvarer Ludvigsen, spør fornærmede om fornærmedes oppvekst i Afghanistan. Han forteller om en vanskelig oppvekst og at onkelen blant annet forsøkte å drepe ham. Ludvigsen sitter nå på raden bak sine forsvarere, men følger nøye med på forklaringer og tar notater fra det fornærmede sier.

Gunhild Bergan er fornærmedes bistandsadvokat.


Ludvigsen flyttes

Fornærmedes bistandsadvokat Gunhild Bergan ber dommer Harald Tore Roaldsen om Ludvigsen kan flytte seg til bakerste rad slik at fornærmede slipper å se ham så lett.

Tirsdag satt fornærmede og så mye ned i bordet under sin forklaring, og holdt hånda foran ansiktet for å skjerme.

Ludvigsen har pratet med sine forsvarere om det, og går med på å flytte seg litt lenger unna. Han sitter nå på raden bak forsvarerne.


DAG TO AV RETTSSAKEN: Ludvigsen har ankommet

Nå er det like før retten settes på dag 2.

Svein Ludvigsen ankom rettssal 8 rundt klokken 08.50 sammen med sine to forsvarere. Som tirsdag var han ikledd en svart dress med en blå jakke over. Heller ikke i dag ønsker Ludvigsen å la seg avbilde, men følger med på fotografene som står rett ved han for å fotografere hans forsvarere.

Dagen starter med at den første av de fornærmede fortsetter sin forklaring fra tirsdag ettermiddag. Senere i dag skal de to andre fornærmede asylsøkerne i saken forklare seg.

11. JUNI 2019

Retten er hevet for i dag

Dommer Harald Tore Roaldsen har hevet retten etter første dag.

Rettssaken fortsetter igjen klokken 09 onsdag morgen. Da fortsetter utspørringen av den første av de fornærmede.


Viste nakenbilde

Statsadvokat Tor Børge Nordmo har vist et av nakenbildene som har vært tema i retten. Pressen har ikke fått se bildet, men det viser Ludvigsen og fornærmede som har seksuell omgang.

Fornærmede forklarer at han har tatt bildet med mobilen, og at Ludvigsen skal ha bedt ham om å slette det etterpå.


Flyttet fra Tromsø

Fornærmede flyttet i 2013 fra Tromsø til Østlandet.

- Jeg tenkte da at da blir det mindre som skjer med ham (Ludvigsen, journ.anm).

Ifølge forklaringen hans skal Ludvigsen fortsatt ha tatt kontakt med ham, fordi han var bekymret for at fornærmede skulle si noe til noen.

Han forteller videre at han har møtt Ludvigsen mange ganger også etter at han flyttet til Østlandet. De skal ha hatt seksuell omgang der mange ganger, ifølge forklaringen hans.


- Fantastisk å komme til Norge

Fornærmede fortsetter forklaringen sin etter en liten pause.

- Det var tilfeldig at jeg kom til Norge. Det var ikke sånn at jeg hadde lyst til det, men da jeg kom til Norge var det paradis for meg. Vi fikk penger, klær, alt mulig. Det var fantastisk. Det var en mulighet jeg ikke ville miste. Derfor ble jeg med på alt han (Ludvigsen, journ.anm.) sa til meg, sier fornærmede i retten.

Les også: Asylsøker ble med Ludvigsen på hyttetur: – Han holdt meg fast og misbrukte meg


Fylkeshuset i Tromsø

Fornærmede forklarer seg om overgrep som skal ha skjedd på fylkeshuset i Tromsø. Ludvigsen skal ha invitert ham til å komme til fylkeshuset for å hilse på noen, men da fornærmede kom dit, på kveldstid, var det ingen der.

Dette skal ha vært mens Ludvigsen var fylkesmann. Fornærmede skal ha hatt seksuell omgang med Ludvigsen på fylkeshuset mange ganger, ifølge forklaringen.


Fornærmede forklarer seg

Statsadvokat Tor Børge Nordmo fortsetter å spørre ut fornærmede om hytteturen til Ludvigsens hytte ved Andsvatnet.

Fornærmede forteller om flere tilfeller av seksuell omgang, som skal ha skjedd over flere dager på hytta.

De skal ha vært på hytta i to uker, ifølge forklaringen til fornærmede.


Fornærmede forklarer seg

Fornærmede fortsetter sin forklaring om hytteturen, etter en ti minutter lang pause.

Tegning: Elin Fagertun


Skal ha truet med utkastelse

Fornærmede forklarer at de hadde seksuell omgang på hytteturen, og at tiltalte hadde sagt at dette måtte være deres hemmelighet.

Videre skal Ludvigsen ha sagt at han kjenner alle: både politiet og i IMDi, og at Kongen var bestevenn med ham, ifølge forklaringen til fornærmede. Ludvigsen skal ha truet ham med at han kunne få fornærmede kastet ut av landet dersom han fortalte noen om hva som hadde skjedd.


Forklarer seg om hyttetur

Fornærmede forklarer seg nå om da Ludvigsen skal ha invitert ham med på hytta. Han sier at han hadde vært i tvil om han ville dra, men Ludvigsen skal ha lovet ham at han kunne kjøre ham tilbake når som helst, om han ville det.

Ludvigsen hadde sagt at hans kone og barnebarn også skulle være med, ifølge forklaringen til fornærmede.

- Men kona kom ikke den dagen, sa han i retten.

Ifølge fornærmedes forklaring skal Ludvigsen ha invitert ham med seg inn på soverommet da de skulle legge seg. Han forklarer videre at den tidligere fylkesmannen skal ha befølt ham.

- Jeg var redd.

Fornærmede ser ned i bordet og holder hendene foran ansiktet.


Fornærmedes første møte med Ludvigsen

Fornærmede forklarer at en mann skal ha kommet på besøk til asylmottaket han var på, og peker på Ludvigsen når Nordmo spør hvem denne mannen var. Dette skal ha vært deres første møte.

Han forklarer at de ble invitert til fylkeshuset i Tromsø, og at de skulle spise sammen. Ludvigsen hadde da satt seg ved siden av den fornærmede, forklarer han.

Han skal ha fått et kort med kontaktinformasjon fra Ludvigsen, med beskjed om å ta kontakt dersom det skulle være noe.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo spør ut fornærmede om hans kontakt med Ludvigsen. Foto: Ronald Johansen


Den første av de tre fornærmede forklarer seg for retten

Etter pause starter forklaringen til den første av de tre fornærmede i saken. Han sitter i vitneboksen og ser mest ned i bordet.

Han blir spurt ut av aktor Tor Børge Nordmo, men synes tydelig at situasjonen er vanskelig.

Han forklarer at han kom til Norge alene, med buss i 2009.


Pause

Det er nå pause i rettssaken fram til etter lunsj. Retten settes igjen klokken 12.


Forsvarer: - Det knytter seg til det mest intime og sensitive i mennesket

Ludvigsens forsvarer Kai Roger Vaag kommenterer aktors innledningsforedrag. Han presiserer at kjernespørsmålet i saken er om Ludvigsen har utnyttet sin stilling, tillitsforhold eller en psykisk utviklingshemming.

- Denne saken har seksualitet som et gjennomgangstema. Det knytter seg til det mest intime og sensitive i mennesket. Det kan føre med seg skam, kan føre med seg forakt og sosial fordømmelse. Det ber jeg retten være særlig bevisst på, sa han.

Ludvigsens forsvarer, Kai Roger Vaag.


Slik skal saken ha startet

Bakgrunnen for at det ble opprettet sak mot Ludvigsen skal ha vært at den ene fornærmede skal ha ringt en ansatt i Bufetat og fortalt at han hadde blitt befølt av en mann mens han satt i tv-stua på en institusjon. Han kunne også fortelle at han hadde møtt denne mannen på et hotell i Oslo.

Den ansatte i Bufetat sendte epost om dette til politiet, og det ble opprettet sak.


Fant bilder og notater på hytta ved Andsvatnet

Overgrepene mot fornærmede A skal blant annet ha skjedd på Ludvigsens hytte ved Andsvatnet i Sørreisa. Nordmo legger nå fram kart over hyttas beliggenhet, samt bilder som viser hvordan de ulike rommene i hytta ser ut.

I en skuff på hytta ble det funnet en konvolutt med bilder av den fornærmede. Bildene er tatt på hytta.

Det er også tatt beslag i hytteboka samt i en notatblokk der påtalemyndigheten mener det er notater som kan ha betydning for saken.

Slik ser hytta ut fra utsiden.

Nordmo viser bilder av noen av notatene, men går ikke videre inn på dette.


Skal ha forgrepet seg på Amalie hotell

Statsadvokaten redegjør for Ludvigsens opphold på Amalie hotell i Tromsø i 2014. Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha forgrepet seg på den tredje av de fornærmede der.

Nordmo har lagt fram en liste over gjester på Amalie hotell for det aktuelle tidspunktet.


Uanmeldt besøk på institusjon

Ifølge Nordmo skal Ludvigsen ha kommet på uanmeldt besøk på kveldstid på en institusjon der den ene fornærmede bodde.

Han skal også ha fått besøk av Ludvigsen da han bodde på ungdomshjemmet på Silsand.


Legger fram bildebevis

Et av bevisene i saken mot Ludvigsen er bilde av to nakne personer på et hotellrom, ifølge aktor Tor Børge Nordmo.


Fornærmedes tid i Norge

Nordmo har gått gjennom historikken til den første av de tre fornærmede, fra han søkte asyl i Norge i 2009.

Han har redegjort blant annet for fornærmedes sykdomshistorikk. I tillegg har han kort snakket om kontakt mellom fornærmede og Ludvigsen, blant annet gjennom kalenderoppføringer fra Ludvigsens mobiltelefon der navnet til fornærmede forekommer.

Nå går han gjennom samme type historikk for den neste av de fornærmede.

Den første av de tre fornærmede skal avgi sin forklaring for retten etter lunsj tirsdag, samt før lunsj onsdag. Hans forklaring vil gå for lukkede dører, men pressen vil fortsatt være til stede.


Ludvigsen tar egne notater

Aktor Tor Børge Nordmo er i gang med sitt to timers lange innledningsforedrag i rettssal 8 tirsdag morgen.

Ludvigsen sitter kun et par meter unna, og følger nøye med på hva aktor legger fram. Han har tatt egne notater mens Nordmo forteller om ulike bevis og hva som skal skje i retten de kommende dagene.


Aktor redegjør for bevisførsel

Statsadvokat Tor Børge Nordmo redegjør i sitt innledningsforedrag for bevisførselen i saken. Dette inkluderer blant annet ting som er skrevet i hytteboka på Ludvigsens hytte ved Andsvatnet, overvåkningsbilder utenfor hotell i Oslo og bilder.

Ludvigsen sitter og ser rolig rett fram. Han fikler litt med hendene mens aktor snakker.


Retten er satt - Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld

Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen åpner rettssaken med å ta Ludvigsens personalia.

Han har lest opp tiltaltebeslutningen for tiltalte, og har spurt punkt for punkt om Ludvigsen erkjenner straffskyld etter tiltalen.

Ludvigsen svarte høyt og tydelig "nei" for hvert punkt han ble spurt om han erkjenner straffskyld.

Etterpå skal aktor Tor Børge Nordmo holde sitt innledningsforedrag. Det er satt av to timer til dette.


Svein Ludvigsen har ankommet tinghuset

Ludvigsen ankom tinghuset klokken 08.45 tirsdag morgen, sammen med sine forsvarere Kai Roger Vaag og Per Johan Zimmer.

Dette skjer i retten i dag.

Det er svært mye presse i salen. Ludvigsen gikk raskt forbi journalistene og til sin plass i rettssal 8. Han vil ikke bli fotografert, og vil ikke snakke med pressen.

Ludvigsen er dresskledd og ser ut til å være i god form. Han sitter nå inne i salen og prater med sine forsvarere.

JUNI 2019

Les alt om saken her

Klikk på denne linken for å lese alt vi har skrevet om saken, siden Svein Ludvigsen ble pågrepet og siktet 3. januar 2018.

JUNI 2019

Rettssaken starter klokken 09

Den tidligere fiskeriministeren må møte i Nord-Troms tingrett klokken 09 tirsdag morgen tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge enslige asylsøkere ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

Overgrepene har ifølge tiltalen skjedd på blant annet Ludvigsens hytte, i hans egen bolig på Sommarøy, på ulike hoteller og på Fylkeshuset i Tromsø.

Ludvigsen har ikke ønsket å uttale seg om saken i mediene, men det har tidligere blitt kjent at han ikke erkjenner straffskyld.

Det er satt av 11 dager til rettssaken.