Store forskjeller i boligpriser gjør at folk fra distriktet ikke har råd til å flytte til Tromsø

En enebolig i distriktene rundt Tromsø kan være halvparten så mye verdt som en tilsvarende bolig i byen.

SPRIKER: Boligprisene i Tromsø, Bodø og Alta har skutt i været langt mer enn boligprisene i distriktene i Nord-Norge. Det fører til at det er blitt et skille i boligmarkedet mellom by og land. 

Eksklusiv

I Sparebanken Nord-Norges rapport «Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge», har forskere ved Kunnskapsparken i Bodø og Nordlandsforskning studert mekanismene som styrer boligmarkedet i de tre nordligste fylkene.