Bybildet:

De bygde byen: Fra pomor-havn til kjøpstad

Amtmann Christen Heiberg (1737–1801) foreslo ikke bare Tromsøya som et velegnet sted til en kjøpstad, han sørget også for at handelsmonopolet i Nord-Norge ble avviklet.

POMORSKUTER: Hvis man sammenligner frakteskuta mot høyre i fremste rekke med bildet under, ser vi godt hvor den er kommet fra. Det var i stor grad Christer Heibergs fortjeneste at pomorhandelen fikk fortsette. Det førte både til frihandel og russemel. Så får heller dette være hans ettermæle snarere enn et reelt bilde av seg, for det fant jeg ikke. For Tromsøs del innebar frihandelen at byen kunne vokse seg rik og mektig på egne premisser. Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum.Foto: Aagaard-samlingen/ PEM-AAG-00083  Foto: ukjent

Eksklusiv

Selv om Finnmarks amtmann ikke bodde i Tromsø, må han ha vært innom et par ganger, i hvert fall på turen til og fra sitt embete i Vardøhus festning.