Kommunen leide inn den tidligere prosjektlederens private firma for å fikse Kirkeparken

Asle Ræder var prosjektleder for arbeidet i Kirkeparken og Storgata i fjor. I år hyrte kommunen ham inn gjennom hans private firma for å utbedre feil og mangler etter fjorårets arbeid.

UTBEDRER: Her er Asle Ræder (til venstre) på plass i Kirkeparken i slutten av juni. Han mener det er uproblematisk at han ble hyrt inn gjennom sitt private firma for å ferdigstille arbeidet han ledet i kommunal regi i fjor.   Foto: Kjetil Vik

Eksklusiv

Da det ble klart at det var flere forhold ved Kirkeparken som måtte utbedres etter oppgraderingen i fjor, deriblant at lovens krav om universell utforming hadde blitt glemt, besluttet Park og friluft i Tromsø kommune å leie inn enkeltpersonforetaket Sivilingeniør Asle Ræder for å lede utbedringsarbeidet som ble ferdigstilt i månedsskiftet juni/juli.