Har blitt rødmerket:

Påvist store genetiske endringer på villaksen i syv vassdrag i Troms – forskere skylder på oppdrettslaksen

Målselva, Salangselva og Ånderelva er så sterkt påvirket av genetisk innblanding fra oppdrettslaks at forskere har rødmerket bestandene. – Vi fiskere mister aldri motet, sier Jonny Meyer som fisker mye i Salangselva.

RØDMERKET: Salangsvassdraget og Målselva har rød status som betyr stor innblanding av gener i villaksen fra oppdrettslaks, ifølge en ny rapport fra NINA.   Foto: ULF ANTONSEN

Eksklusiv

Folkebladet: I en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i år, har forskere kartlagt den genetiske status i 225 laksebestander i Norge. Lokalt er det grunn til å merke seg at i tillegg til de to store i Troms nemlig Målselva og Salangsvassdraget, er hele syv lakseførende vassdrag i Troms merket rødt av forskerne.