Ventilasjonsfirma konkurs

Lean Ventilasjon AS har begjært oppbud.

BOBESTYRER: Advokat Ingar Nordmo Olsen tar seg av konkursboet. 

Eksklusiv

Selskapet på Ringveien ble etablert i fjor vår og hadde ved konkursåpningen en samlet gjeld på nesten 1,5 millioner kroner. Aktiva er oppgitt til å være 127.500 kroner. Ifølge rettsboken fra tingretten hadde selskapet 19 ansatte hvorav dusinet er oppgitt til «ikke å være lovlig oppsagt». Thomas Brekke har vært styrets leder og har opplyst til retten at selskapet ikke var i stand til å dekke sine forpliktelser. Advokat Ingar Nordmo Olsen er oppnevnt som bobestyrer. Første skiftesamling er medio september.