DNA-tester skjelettene fra Hillesøy: – Vi venter i spenning

Etter funnene av de 1.300 år gamle skjelettene på Hillesøy, tas det nå DNA-prøver for analysering.
Eksklusiv

To skjeletter fra jernalderen ble funnet på Hillesøy for to år siden. De ble funnet i hver sin gravbåt, 2,5 meter fra hverandre. Etter utgravningene ga arkeologene funnene videre til DNA-forsker Peter Heintzman. I en lab ved Telegrafbukta prøver han å finne DNA i skjelettene til de to jernaldermenneskene.